O zdroji

Tento digitální nástroj poskytuje občanům a učitelům příležitost, aby sami posoudili svou úroveň digitálních dovedností v šesti oblastech kompetencí souvisejících s učením a výukou. Test může být proveden pro obě skupiny. Otázky specifické pro pedagogy sahají od typu používaných digitálních nástrojů a četnosti jejich využívání až po digitální výukové dovednosti a účast na odborné přípravě a webinářích souvisejících s prohlubováním dovedností. Test sebehodnocení digitálních kompetencí je v souladu s rámcem digitálních kompetencí Evropské komise (DigComp 2.0), který posuzuje dovednosti uživatelů na základě oblastí kompetencí, jako je tvorba obsahu nebo bezpečnost. 

Zejména pro pedagogy jsou digitální dovednosti nyní zásadní a nezbytné pro posílení tradičních metod výuky a učení a využití potenciálu digitálních technologií pro vzdělávání. Díky této bezplatné zkoušce mohou učitelé a pedagogové začít posuzovat, co vědí a co potřebují vědět, aby se jejich třída stala inovativním a inkluzivním prostorem pro všechny.

Metodologie

Metodika tohoto nástroje sebehodnocení se řídí oblastmi digitálních kompetencí, které jsou nastíněny v rámci digitálních kompetencí Evropské komise, DigComp.