O zdroji

Ukazatel digitálních dovedností (DSI) byl přepracován na jeho druhé vydání 2.0. DSI, který navrhla Společná rada pro výzkum Evropské komise, je ukazatelem, který je podkladem pro výroční zprávu o indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), která každoročně předkládá a sleduje pokrok členských států EU v oblasti digitálního rozvoje, včetně digitálních dovedností. 

Nástroj pro digitální inovace byl poprvé pilotován v roce 2014 a dnes se používá k monitorování ambiciózního politického cíle dosáhnout do roku 2030 alespoň 80 % obyvatelstva EU s alespoň základními digitálními dovednostmi. DSI 2.0 přichází s aktualizovanou metodikou pro měření digitálních dovedností prostřednictvím tohoto nástroje. Rámec digitálních kompetencí Evropské komise (DigComp – nyní DigComp 2.0) podporuje DSI jako základní teoretický rámec spolu s empirickým ověřováním. 

Výsledky obecně podporují robustnost srovnání ukazatele mezi jednotlivými zeměmi. Revidovaný ukazatel je výsledkem práce vykonané v letech 2019–2022 v rámci pracovní skupiny Eurostatu pro informační společnost s cílem tento ukazatel modernizovat jeho přizpůsobením revidovanému koncepčnímu rámci (DigComp 2.0) a držet krok s technologickým pokrokem od zveřejnění první verze v roce 2015. 

© Společná rada pro výzkum, Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Metodologie

DSI 2.0 je doprovázen přepracovaným metodickým rámcem založeným na rámci digitálních kompetencí Evropské komise (DigComp) a jeho druhém vydání (DigComp 2.0).