O zdroji

Výuka blockchainového programování je zdroj, který se zaměřuje na učitele a který vytvořila nadace Vodafone Stiftung v Německu. Tento zdroj byl vyvinut v rámci iniciativy Coding for Tomorrow, jejímž cílem je zlepšit přístup k technologiím a podpořit dovednosti pro všechny, které obstojí i v budoucnu. Výukový blokový program nabízí učitelům, kteří chtějí své studenty seznámit s tématem programování. Ponaučení se výrazně zaměřuje na programovací jazyk Scratch. Zdroj kombinuje teorii s praxí: nabízí úvod k základům programování a jeho základním koncepcím: co je, k čemu se používá a jak funguje. Studenti jsou rovněž představeni do Scratch a mají příležitost prozkoumat jeho žádost v týmech. Mohou se také znovu zabývat starými projekty, na nichž dříve spolupracovali prostřednictvím Scratch, jakmile výuka skončí. Po úspěšném absolvování lekce studenti:
  • Porozumět základním koncepcím, které se týkají programování, a vysvětlit, jaké dovednosti jsou zapotřebí pro práci s počítačovými programy.
  • Rozpoznávat algoritmy, vysvětlit, jak fungují, a reprodukovat je.
  • Seznamte se s rozhraním Scratch a jeho hlavními funkcemi.
  • Dokážete vysvětlit, jak jsou předměty přemísťovány, přidávat mluvnické bubliny, vkládat nebo opakovat příkazy a mnoho dalších.
Plán lekce lze využít k uspořádání 45minutového vzdělávacího sezení, během něhož jsou studenti rozděleni do týmů, přičemž každý z nich tvoří 4 až 8 osob. Učitelé si také mohou stáhnout další materiály na internetových stránkách a sledovat instruktážní videa, aby mohli své materiály lépe uspořádat. ⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Výuka blockchainového programování je zdrojem pro učitele, který se zaměřuje na studenty středoškolského vzdělávání. Na straně studentů nejsou vyžadovány žádné nezbytné znalosti. Zdroj dovedností zahrnuje plán výuky, instruktážní videa, čtenářské materiály a praktickou skupinovou aktivitu.