Digitální gramotnost ve výuce napříč obory aneb inspirujte se u kolegů

Autor: NPI ČR, MŠMT Publikováno: 8. března 2021 08.03.2021

Učit v souvislostech

„Gramotnosti jsou vhodným pojítkem běžných školních předmětů a ‚jádra vzdělávání‘, umožňují přemýšlet o učení žáků jako o rozvoji praktického uplatnění znalostí v rozmanitých životních situacích, což je v projektu Podpora práce učitelů vyjádřeno heslem Gramotnosti pro život – Učíme v souvislostech,“ uvedl hlavní projektový manažer PPUČ Mgr. Petr Naske.

Zaměření minikonference vysvětlila Ing. Bc. Eva Fanfulová, garantka digitální gramotnosti: „Tvorba digitálního obsahu se prolíná všemi vzdělávacími obory a představuje celou řadu formátů: texty, obrázky, prezentace, videa, tvorbu programů, obecně multimediální obsah.“

Využití od fyziky po tělocvik i v mateřské škole

Inovativní a kreativní aktivity ve výuce s využitím digitálních technologií představili pak samotní aktéři – učitelé a jejich žáci. Prezentující ukázali, jak je možné využít tablet v mateřské škole, prostředí Jamboard pro výuku českého jazyka a prvouky v 1. třídě, předvedli úžasné animace žáků 4. a 5. ročníku. V týmovém videu o tkalcovském stavu uplatnily žákyně mezipředmětové vztahy fyziky, matematiky a dějepisu. Další z příspěvků se věnoval blogování ve škole v 21. století. Zajímavá je také ukázka uplatnění digitální technologie při pohybových aktivitách a s využitím zeměpisu.

Podívejte se na krátká videa

Zmíněné nápady ve formě krátkých videí a další informace o minikonferenci digitální gramotnosti naleznete v článku z akce na Metodickém portálu RVP.CZ. Akce byla součástí série odborných panelů, které dvakrát ročně na téma digitální gramotnosti projekt PPUČ realizuje, záznamy a texty z minulých panelů z let 2017 až 2020 najdete na stránce  http://www.gramotnosti.pro/odbornepanely.

Tematiku digitální gramotnosti z pohledu projektu PPUČ můžete také sledovat na webové stránce s odkazy a rozcestníkem https://gramotnosti.pro/digitalnigramotnost. V tomto roce PPUČ chystá ještě dvě minikonference odborných panelů, registrujte si newsletter projektu, aby vám žádná novinka neunikla.