Digitální výzva EIT

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 20. července 2022 20.07.2022

EIT Digital hledá rychle rostoucí evropské „deep tech“ společnosti, které mají rozdílový produkt, který využívá sofistikované a obtížně reprodukovatelné digitální technologie. 

Devátý ročník digitální výzvy EIT hledá příští evropský úspěch z celoevropské soutěže rozvíjejících se digitálních technologií. Dvacet nejlepších společností bude pozváno na akci s odborníky a investory, jakož i na setkání za účelem navazování kontaktů s pozvanými podniky a investory. Cílem digitální výzvy EIT je najít nejlepší evropské podnikatele v oblasti deep tech technologií a podpořit je rozšiřováním na mezinárodní úrovni a v rámci evropského deep tech ekosystém.

Žádosti musí být podány do 19. září 2022.

Balíček cen zahrnuje celý rok cílené mezinárodní podpory růstu ze strany digitálního nástroje EIT v hodnotě 50,000 EUR na rozšíření jejich podnikání, školení, podporu zkušeného týmu pro přístup k financím, posílení celoevropské sítě podniků, investorů, malých a středních podniků, univerzit a výzkumných institucí EIT Digital a získání mezinárodní viditelnosti. 

Podrobné informace o výběrovém řízení a postupu přihlašování najdete zde.  

© Halfpoint – stock.adobe.com