Digitální vzdělávání v Estonsku: v čem se můžeme inspirovat?

Autor: MŠMT, NPI ČR Publikováno: 7. října 2020 07.10.2020

Dne 10. září 2020 byl společností e-Estonia Briefing Center pořádán webinář na téma digitalizace v Estonsku. Tato společnost, o níž najdete bližší informace zde, šíří osvětu v různých fázích digitalizace a nabízí možnost individuální pomoci, a to jak osobně, tak online. Samo Estonsko má 99 % vládních služeb online, může tedy být inspirací pro řešení digitalizace v době zasažené pandemickou krizí.

Jednotlivé přednášky v rámci webináře najdete v článku.

Nejchytřejší investice do e-vzdělávání

(přednášející: Anett Numa, Digital Transformation Adviser ve společnosti e-Estonia Briefing Center)

Výchozí vzdělávací systém v Estonsku je digitální. Děti od útlého věku získávají vzdělání v oblasti ICT. Tamní vláda zajistila technologickou podporu vzdělávání pro management, učitele a samozřejmě studenty. Stát zaručuje také různé digitální výukové zdroje, jako jsou elektronické učebnice a pracovní sešity, výukové materiály a platformy pro správu škol. Kromě toho je zajištěn přístup k osobnímu digitálnímu zařízení, aby bylo možné využívat moderní digitální infrastrukturu.

V roce 2014 zahájilo estonské ministerstvo školství a výzkumu strategii digitální transformace. Hlavním cílem bylo rozvíjet digitální kompetence jak pro učitele, tak pro studenty. Byla poskytnuta řada školení a pokynů v oblasti IT. V roce 2015 byl stanoven jeden velmi důležitý cíl, a to zajistit tento základní vzdělávací systém všem studentům bez ohledu na jejich přístup ke vzdělání nebo možné speciální potřeby. Vzdělávací inovace by dle přednášející měly probíhat globálně. Úspěch digitální transformace estonského vzdělávacího systému závisí na důkladném profesionálním rozvoji a školení učitelů a dalších pracovníků.

V estonském vzdělávacím systému se používá také model partnerství veřejného a soukromého sektoru – nové přístupy a řešení poskytly většinou soukromé instituce. Počínaje start-up komunitou, která vyvinula řadu řešení. Vysoký počet hackatonů, spouštěcích programů a projektů se zaměřením na ještě inovativnější vzdělávací sektor. Startup Estonsko jako veřejná iniciativa společně s ministerstvem školství a výzkumu stanovily EdTech jako jednu ze svých aktivit zaměřených na podporu stávajících startupů EdTech a uvedení dvou nových společností na trh do 2 let. Do roku 2020 bylo v Estonsku 40 startupů EdTech. Vzdálená výuka, která nastala ve spojitosti s COVID-19, byla velkou příležitostí pro růst startupů EdTech – měly tisíce nových uživatelů – někteří zaznamenali růst o více než 400 %.

Podle nedávných testů PISA jsou estonští studenti nejlepší v Evropě v matematice, čtení a přírodních vědách. Více než 60 % studentů uvedlo, že svou budoucnost vidí jako podnikatelé. Toto velké zlepšení v žebříčku globálního vzdělávání inspirovalo Estonsko k zahájení projektu Education Nation – pro nejchytřejší lidi na světě“, jehož cílem je rozšiřovat zkušenosti a sdílet je po celém světě.

Růst a blahobyt budoucích tvůrců v digitální éře

(přednášející: Kadri Tuisk, zakladatel a generální ředitel společnosti Clanbeat)

Clanbeat je start-up, který si klade za úkol vytvořit udržitelnou budoucnost zaměřenou na člověka pomocí technologie. Cílem je vytvoření řešení, které řeší dvě hlavní výzvy ve vzdělávání: well-being studentů a růst. Jedná se o cyklus stanovení cílů, plánování, konání a reflexe. Při plánování je důležité stanovení jasných cílů, hledání pomoci při překonávání překážek, sdílení cílů, neustále zlepšování. Pro well-being je důležitá podpora učení a životní rovnováha, samozřejmě i kontinuální sledování emocí a pohody studentů.

Sociální aspekt zahrnuje poskytnutí příjemné a bezpečné komunikace. Je založen na orientaci na komunitu a procesy, na studentských soutěžích podporujících smysluplné interakce a vytvářející pocit sounáležitosti, diskuzních skupinách zabývající se studentskými potřebami a také na reportech proti šikaně. Výsledkem jsou cílenější zásahy, lepší výstupy žáků a studentů, zvýšená pohoda, více zdravých lidí, kteří jsou schopni vytvořit pozitivní změnu ve světě.

eKool – Organizace školního života v moderní době

(přednášející: Tanel Keres, generální ředitel společnosti eKool)

EKool je nástroj pro správu škol, který sdružuje žáky a jejich rodiny, školy a kontrolní orgány. EKool podporuje lepší učení žáků, rodiče si lépe uvědomují pokrok svých dětí a úřady mají dobrý přehled o tom, co se děje ve školách pod jejich vedením. Jsou v něm informace
o rozvrzích, absencích, uložené vzdělávací materiály, analýzy a statistiky s výsledky.

V roce 2002 byl v Estonsku zřízen systém řízení škol, který zahrnuje analýzu výkonu studentů, zasílání zpráv učitelům a rodičům, informace o známkách, docházce, rozvrhu hodin a mnoho dalšího. Děti potřebují neustálé sledování a zapojení rodičů skrze hardware, to vidí přednášející jako klíčové.

Byly představeny i výsledky, kdy z 80 % estonských škol K-12 na eKool se výsledky studentů výrazně zlepšily. V matematice jsou 1.-2. v Evropě, 7.-10. na světě, v přírodních vědách jsou 1. v Evropě a 3. na světě a ve čtení jsou 3. v Evropě a 6. na světě. eKool pomohl zkrátit pracovní dobu učitelů na administrativní úkoly. Výrazně se zlepšila komunikace mezi školou a domovem. Ekool podporuje včasné upozornění na jakékoli problémy a školní docházku, dále také podporuje proces učení a lepší výsledky studia studentů.

EKool se stal pro školy nenahraditelným nástrojem a je leaderem na estonském trhu. Celkově má 4,9 milionu aktivních uživatelů. Úspěch tkví v tom, že ke stávajícímu nastavení je možné nastavit další specifické moduly. Co se týče rodičů, ti v eKool z 93 % kontrolují známky a v 87 % domácí úkoly. Rodiče používají za měsíc eKool v průměru 24krát. Pro místní samosprávu je to nástroj usnadňující přenos dat do vládní databáze.

Jak přimět děti, aby se skutečně zapojily do matematiky a překonávaly jiné školy/země

(přednášející: Tõnis Kusmin, zakladatel a generální ředitel společnosti 99math)

99math je platforma, díky níž je matematika atraktivní a urychluje vývoj studentů prostřednictvím krátkých her a hlavních online herních akcí. Cílem této platformy je, aby byly děti v matematice úspěšné.

Platforma funguje na principu viditelnosti výsledků pro všechny uživatele. Postup je následovný: učitel zadá příklady/cvičení, děti hrají hru a následně vidí, co měly dobře a co například špatně a vidí to i u ostatních dětí ve třídě. Rozšířenost této platformy je celosvětová, a to díky tomu, že je zdarma a tomu, že je matematika všude stejná. Hra se hraje v Severní a Jižní Americe, Asii, Evropě i v Africe. Při užívání této hry bylo naměřeno v průměru 50% zlepšení v matematice u jednotlivých uživatelů.

Záznam z webináře můžete zhlédnout zde a jednotlivé prezentace pak na tomto odkaze.