Diskuze: Pokročilé digitální dovednosti v evropských malých a středních podnicích

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. července 2023 15.07.2023

Ve dnech 15. a 16. června 2023 hostilo švédské předsednictví Rady Evropské unie a Evropská komise ve Stockholmu Digitální shromáždění 2023, letos na téma digitální, otevřená a bezpečná Evropa.

V rámci dvoudenního programu uspořádalo oddělení Evropské komise DG CNECT, Interaktivní technologie, digitální technologie pro kulturu a vzdělávání ve spolupráci s Platformou pro digitální dovednosti a pracovní místa zasedání na téma “Pokročilé digitální dovednosti v evropských malých a středních podnicích”.

Diskuse se zaměřila na to, jak zvýšit kvalifikaci pracovníků a managementu malých a středních podniků (MSP), aby si osvojili pokročilé digitální dovednosti, které jsou potřebné pro inovaci a udržitelný růst.

Anne Bajartová z Evropské komise zahájila diskusi a vytvořila rámec pro následující řečníky, kteří diskutovali na základě praktických příkladů a osvědčených postupů z celé Evropy.

Na videozáznamu z Ukrajiny vystoupila Anastasia Bondarová, náměstkyně ukrajinského ministra pro digitální rozvoj, digitální transformaci a digitalizaci, která představila iniciativu Save the Ukrainian Monuments (SUM), zaměřenou na ochranu ukrajinského kulturního dědictví a památek digitalizací před válečným poškozením.

Ana Andrjc, zastupující Švédskou národní koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa, poté představila síť švédské koalice a zdůraznila mezeru v dovednostech v oblasti ICT ve Švédsku: k plné podpoře růstu místního průmyslu je zapotřebí 70 000 odborníků. Ana představila probíhající kampaň na přilákání a vyškolení nových talentů v oblasti ICT: Cílem kampaně “Addera tech” (“Přidej se k technologiím”) je poradit, inspirovat a vyškolit budoucí digitální odborníky, aby se doplnila nabídka dovedností ve Švédsku.

Jádrem zasedání byla panelová diskuse, kterou moderoval Vitis Faure Tilgaard z Evropské komise a v níž vystoupili vysoce postavení řečníci z průmyslového sektoru, akademické sféry a digitálních inovačních center.

Antonio Grasso, politický ředitel Digital SME Alliance, přinesl pohled na odvětví a zdůraznil rozmanitost malých a středních podniků a různorodost odvětví, kde některé jsou již digitalizované, zatímco jiné jsou teprve na začátku své cesty k digitalizaci. V této situaci je úloha té části průmyslu, která je již digitalizovaná, při řízení rozvoje dovedností všech průmyslových ekosystémů zásadní. Antonio rovněž poukázal na potřebu “základních digitálních dovedností, které napříč prolínají všemi průmyslovými ekosystémy”.

Horacio González-Vélez zastupoval akademické a výzkumné hledisko. Gonzalo je vedoucím centra cloudových kompetencí na National College of Ireland a zastupoval také pohled na nově spuštěný program DEP Master “Digital4Business”, který je speciálně zaměřen na vzdělávání pracovních sil. Jeho recept na snížení nedostatku digitálních dovedností v Evropě je zaměřen na vzdělávání, ale především na přístup ke vzdělání. Zdůraznil nezbytnost správných programů na podporu současné i budoucí pracovní síly a jako jeden z konkrétních příkladů vzdělávání vyvinutého ve spolupráci s malými a středními podniky a přímo pro ně uvedl magisterský program Digital4Business.

Zásadní pro diskusi byl pohled dvou řečníků z digitálních inovačních center: Aiga Irmeja, výkonná ředitelka IT Cluster Digital Innovation Hub v Lotyšsku, a Irina Toma, koordinátorka FIT Digital Innovation Hub v Rumunsku. Jádrem diskuse byla potřeba aktivovat synergie a vytvořit soudržný ekosystém, přičemž bylo zdůrazněno, že nejlepšími postupy v oblasti zvyšování kvalifikace malých a středních podniků byly ty, které aktivovaly více zúčastněných stran a zároveň přímo zapojily i cílovou veřejnost, podnikatele a jejich týmy.