Dobrá praxe krajů pro rozvoj digitálního vzdělávání

Autor: MŠMT Publikováno: 26. května 2021 26.05.2021

Počátkem května se uskutečnilo online setkání zástupců ze všech krajských úřadů s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s cílem vzájemně se informovat o stavu digitálního vzdělávání, a především sdílet příklady dobré praxe v této oblasti mezi jednotlivými kraji. Jejich zástupci představili své projekty, které jsou vesměs financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT a jeho výzvy na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Níže uvádíme některé z nich.

Centra interaktivní výuky, Polytechnická hnízda a Polytechbus v Praze

V rámci projektu Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství bylo k dnešnímu dni dokončeno celkem 15 nových multimediálních tříd, tzv. Center interaktivní výuky (CIV).Primárním cílem Center je umožnit pražským pedagogům realizovat vyučovací hodiny s maximálním využitím technického vybavení. Centra interaktivní výuky jsou společným výsledkem Magistrátu hl. města Prahy a Hospodářské komory hl. města Prahy, která je partnerem magistrátu v tomto projektu. Na vybraných pražských školách bude postaveno 48 supermoderních učeben, jejichž výbavu tvoří výukové interaktivní nástroje, výukový software, počítače, videa, DVD přehrávače a další. Žádanou pomůckou je i vizualizér, což je zařízení sloužící ke snímání obrazu ve fyzické podobě a jeho převedení na podobu digitální. Více informací zde.

K propagaci a rozvoji především technického vzdělávání a učňovského školství přispívají i další aktivity projektu. Polytechnická hnízda jsou třídy pro mechaniku a Polytechbus je pojízdná polytechnická dílna („Edudodávka“), která žákům mateřských a základních škol přibližuje krásu řemeslných oborů a podporuje manuální zručnost dětí. Pod vedením profesionálních mentorů si mohou děti vyzkoušet práci se dřevem, keramikou, barvami, obklady aj. Více informací zde.

Digibuňky v Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji vidí jako hlavní systémové řešení motivaci a vzdělávání pedagogů. Proto zde pořádají například Letní školy (v srpnu 2020 LešDig 2020 v Třebívlicích) nebo mobilní Centra kolegiální podpory, která vyjíždějí do škol. Učitele síťují tzv. Digibuňky v obcích s rozšířenou působností, kde mohou sdílet pomůcky, metodiky i know-how či si zapůjčovat robotické stavebnice. Digibuňky mají dvě úrovně, první pro preprimární a primární vzdělávání a druhou pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Specializované Digibuňky vznikají na místních školách. Projekt dále podpořil vznik technických klubů a jejich vybavení ve většině ORP Ústeckého kraje. Ve spolupráci s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně zprostředkovávají akreditovaný DVPP pro pedagogy informatiky.

Didaktika online výuky v Jihomoravském kraji

Na didaktiku online výuky jako nového podstatného fenoménu v českém školství se zaměřili také v Jihomoravském kraji. V únoru 2021 zde například uspořádali webinář „Didaktika on-line výuky pro pedagogy ZŠ a SŠ“, který lektoroval PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Shrnul aktivity, které je pro přechod na vzdělávání na dálku ve škole důležité uskutečnit, aby se maximalizoval dopad na výsledky učení žáků, a věnoval se také didaktickým doporučením pro vedení online výuky. Webinář je ke zhlédnutí zde.

Rozvoj digitálních kompetencí učitelů v Plzeňském kraji

Na rozvoj digitálních kompetencí učitelů se ve svém projektu zaměřili v Plzeňském kraji. Do pilotáže je zapojeno 12 středních škol a 237 učitelů, kteří absolvují 700 hodin školení a 237 hodin mentorování. Více informací o projektu naleznete zde. Na webu projektu je i zajímavý citát učitele informatiky z Denveru Karla Fische: „Najde-li se dnes ještě učitel, jenž nedisponuje počítačovou gramotností a nesnaží se tento stav změnit, je na tom stejně, jako kdyby před 30 lety v roli učitele neuměl číst a psát.“

Za sdílení dobré praxe krajů v oblasti digitálního vzdělávání moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

(Dobrovodný obrázek k článku je dostupný z: https://unsplash.com/photos/smgTvepind4)