Dostupné finanční prostředky v Irsku 🇮🇪

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách irské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Plán pro oživení a odolnost 

32 % irského plánu pro obnovu a odolnost je určeno urychlení a rozšířování digitální transformace země. Plán počítá s podporou rozvoje lidského kapitálu zajištěním vysokorychlostního širokopásmového připojení pro základní školy a financováním přístupu škol k ICT infrastruktuře. Součástí plánu je také reformní projekt zahrnující čtyři aktivity, s cílem podpořit digitální transformaci vzdělávání v Irsku na všech úrovních (školní, terciární, celoživotní vzdělávání): (i) novou digitální strategii pro školy; (ii) novou desetiletou strategii pro gramotnost, matematickou a digitální gramotnost dospělých; (iii) opatření směřující ke zvýšení počtu absolventů s vysokou úrovní ICT dovedností o 65 %; a (iv) podpůrné opatření umožňující institucím dalšího a vysokoškolského vzdělávání poskytnout znevýhodněným studentům více než 20 000 notebooků. Tyto projekty se vzájemně doplňují, zahrnují základní digitální dovednosti a usilují o odstranění digitální propasti a celkové posílení digitálních dovedností.  

Digital Transition Fund podporuje digitalizaci podniků v Irsku, zejména malých a středních podniků. Fond pomůže podnikům ve všech fázích jejich cesty k digitalizaci – od přechodu na internet přes digitalizaci produktů a obchodních operací až po využití digitálních technologií k rozvoji nových trhů a obchodních modelů. Granty jsou nabízeny v několika kategoriích, jako je digitální objevování, inovace digitálních procesů, strategické poradenství, schopnost digitálního marketingu atd. 

Fond národního programu velkých výzev je výzkumný fond v hodnotě 65 milionů eur, který je financován granty z plánu pro obnovu a odolnost a je zaměřen na hledání nových cest ke zvládnutí klíčových výzev v oblasti ekologické transformace a digitální transformace. Fond koordinuje a spravuje irská nadace Science Foundation Ireland. Jedná se o prestižní, vysoce prestižní výzkumnou instituci celostátního významu, která bude financovat 90 výzkumných týmů, aby se výzkumná činnost zaměřila na naléhavé společenské a hospodářské problémy. Fond National Challenge Fund podporuje spolupráci mezi akademickou výzkumnou komunitou, vládními úřady, agenturami, podniky a společenskými subjekty ve snaze stanovit výzvy a umožnit přijmout kroky vedoucí k ekologické a digitální transformaci.  

Národní financování 

Skillnet Ireland přiděluje finanční prostředky podnikům, které chtějí porozumět svým potřebám v oblasti digitálních dovedností a přispívat ke zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Na částečně financované rozšiřování kvalifikace mají nárok všechny podniky soukromého sektoru jakékoli velikosti, včetně živnostníků, kteří sídlí v Irské republice. Podniky se mohou zapojit do jedné nebo více stávajících sítí Skillnet (např. existují čtyři sítě poskytující odborné znalosti v odvětví ICT, včetně nových technologií), z nichž každá disponuje zkušenostmi ve zvoleném odvětví nebo regionu a rozumí specifickým potřebám podniků.

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Irsko. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz