🇱🇺 Dostupné finanční prostředky v Lucemburku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa v Lucemburku

Plán pro obnovu a odolnost  

Lucemburský plán pro obnovu a odolnost přispívá k digitální transformaci země širokým a průřezovým přístupem. Konkrétní kroky zaměřené na digitální transformaci Lucemburska zahrnují investici ve výši 10 milionů eur a související reformu komunikace založené na kvantových technologiích pro velmi bezpečné připojení, zlepšení bezpečnosti komunikace ve veřejném sektoru v rámci širšího evropského projektu a 13 milionů eur na digitalizaci veřejné správy, zjednodušení vnitřních postupů i vztahů s firmami a občany. Plán zahrnuje také investici do digitálních dovedností pro pracovníky a dvě investice na zlepšení fungování sektoru zdravotnictví díky digitalizaci.

Lucemburská laboratoř pro kvantovou komunikační infrastrukturu (LUQCIA) vznikla na pomoc inovacím v oblasti kvantové komunikace, pro modernizaci stávajících komunikačních technologií a integraci národní infrastruktury do projektu EuroQCI. Získávání zkušeností s touto technologií pomáhá Lucembursku vzdělávat a přitahovat vysoce kvalifikované lidi a podporovat inovativní společnosti v této oblasti. Reforma je doprovázena investicí ve výši 10 milionů EUR.

Národní financování 

Informace k financování v Lucemburku jsou k dispozici zde: https://digitalskills.lu/funding-opportunity/  

„Fit 4 Digital“ je program nabízející poradenství a spolufinancování podnikům. Stojí za ním společnost Luxinnovation a je podporován ministerstvem hospodářství. Podniky mají možnost nechat si poradcem vyhodnotit úroveň své digitální vyspělosti, pokud jde o IT infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost a software. Hodnocení je doprovázeno podrobným plánem, který obsahuje seznam jednotlivých finančně vyjádřených kroků (poradenství a investice do hardwaru/softwaru), které lze uskutečnit ke zlepšení digitální připravenosti podniku. Na nezbytné kroky digitální transformace je možné podnikům poskytnout státní podporu.

Na webové stránce Lifelong-learning.lu jsou k dispozici rozmanité kurzy a pomoc, které umožní všem občanům rozvíjet své dovednosti během života. V současné době stránka nabízí 12 032 vzdělávacích kurzů od 315 schválených vzdělávacích institucí.

V Lucembursku mohou jednotlivci, kteří chtějí prohloubit svou kvalifikaci, využít různé druhy mimořádného volna na vzdělávání, včetně úhrady mzdy

Podniky mohou při splnění určitých podmínek využít i příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců. Zde najdete více informací o podpoře vnitropodnikového vzdělávání

Bridging The Gap je projekt programu Erasmus+ nabízející vzdělávací moduly pro ženy na téma: Úvod do základů ICT pro podnikání, Internetové informace online a jejich správa, Správa tvorby obsahu a jeho sdílení, Marketing a prodej, Zkušenosti zákazníků, Komunikace 4.0 a Online spolupráce. 

Cílem projektu FemSTEM Coaching je podporovat ženy v oboru STEM ve všech fázích jejich kariéry. Projekt chce snížit rozdíly v měkkých dovednostech, které existují mezi ženami a muži v oboru STEM, a to tím, že ženám nabízí metody a postupy, které budují jejich sebedůvěru a rozvíjejí jejich měkké dovednosti, stejně jako jejich dovednosti v oblasti zaměstnatelnosti. Pro naplnění tohoto záměru byl vytvořen tento bezplatný elektronický koučovací program pro ženy v oboru STEM. 

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Lucembursko. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.