🇭🇺 Dostupné finanční prostředky v Maďarsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách maďarského plánu pro obnovu a odolnost a na portálu veřejných zakázek Palyazat.gov.hu. 

Plán pro obnovu a odolnost   

Mezi cíle maďarského plánu pro obnovu a odolnost v oblasti digitalizace patří rozvoj vysoce kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly digitální transformací vzdělávání a výzkumu, podpora výuky a výzkumu v digitálním prostředí a vytvoření digitálních učebních osnov. Na digitální transformaci připadá 29,8 % z celkového rozpočtu ve výši 5,8 miliardy eur. 

Hlavní kroky k digitalizaci v Maďarsku jsou následující:

Některé z investic naplánovaných v oblasti vysoce kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly v rámci maďarského plánu pro obnovu a a odolnost (RRP) jsou např.:

Národní financování 

Operační program Digitální obnova Plus (Digitális megújulás operatív program plusz DIMOP Plus) slouží pro přechod podniků na digitální technologie a k rozvoji národních digitálních veřejných služeb, širokopásmové sítě a také přispívá ke zlepšení digitálních kompetencí občanů, jejich přístupu k systémům služeb a k digitalizaci vzdělávacího systému. DIMOP Plusz se skládá ze čtyř prioritních os: Chytřejší Maďarsko, Hi-tech a ekologický přechod, Propojené Maďarsko a Digitální dovednosti. Více informací naleznete také v ročním plánu rozvoje Operačního programu Digitální obnova Plus. 

Program Moderní podniky, který spadá pod Maďarskou obchodní a průmyslovou komoru, je od roku 2015 hlavním programem Maďarska zaměřeným na digitální rozvoj malých a středních podniků. Z tohoto programu je domácím a zemědělským mikropodnikům, malým a středním podnikům poskytována bezplatná pomoc v oblasti informačně-komunikačního poradenství a kvalifikovaných IT řešení. Kromě toho nabízí digitální znalostní základnu, informační dny a odborné akce. Program poskytuje bezplatnou individualizovanou odbornou pomoc při rozvoji IT podniků a také exkluzivní poradenské služby nebo předkvalifikační služby pro získání prostředků z některých fondů EU.

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Maďarsko. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.