🇭🇺 Dostupné finanční prostředky v Maďarsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

MoĹľnosti financovánĂ­ prohlubovánĂ­ dovednostĂ­ a zmÄ›ny kvalifikace na podporu digitálnĂ­ch kompetencĂ­ jednotlivcĹŻ a organizacĂ­ jsou k dispozici ve formÄ› pĹŻjÄŤek, grantĹŻ a finanÄŤnĂ­ch nástrojĹŻ. V obdobĂ­ 2021–2026 je vÄ›tšina ÄŤinnostĂ­ v oblasti digitálnĂ­ transformace financována prostĹ™ednictvĂ­m Nástroje pro oĹľivenĂ­ a odolnost, ale takĂ© jako ÄŤinnosti v grantovĂ˝ch reĹľimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondĹŻ a EHP. VĂ­ce informacĂ­ naleznete na maÄŹarskĂ©m plánu pro oĹľivenĂ­ a odolnost a na stránce portálu nabĂ­dkovĂ˝ch řízenĂ­ Palyazat.gov.hu. 

Nástroj pro oĹľivenĂ­ a odolnost 

CĂ­le maÄŹarskĂ©ho plánu pro oĹľivenĂ­ a odolnost v oblasti digitálnĂ­ transformace spoÄŤĂ­vajĂ­ v rozvoji vysoce kvalifikovanĂ© a konkurenceschopnĂ© pracovnĂ­ sĂ­ly prostĹ™ednictvĂ­m digitálnĂ­ transformace vzdÄ›lávánĂ­ a vĂ˝zkumu, podpory vĂ˝uky a vĂ˝zkumu v digitálnĂ­m prostĹ™edĂ­ a vytvoĹ™enĂ­ digitálnĂ­ch osnov. Na digitálnĂ­ transformaci má nárok 29,8 % z celkovĂ©ho rozpoÄŤtu ve výši 5,8 miliardy eur. 

Klíčovými opatřeními na podporu digitální transformace Maďarska jsou: 

Mezi investice plánované v rámci vysoce kvalifikované a konkurenceschopné složky maďarského plánu pro oživení a odolnost patří: 

VnitrostátnĂ­ financovánĂ­ 

Program Digitální obnova plus (Digitális Megújulás Operatív program Plusz DIMOP Plus) podporuje digitální transformaci podniků a rozvoj vnitrostátních digitálních veřejných služeb, rozvoj širokopásmové sítě a rozvoj digitálních kompetencí občanů, jejich přístup k systémům služeb a digitalizaci vzdělávacího systému. DIMOP Plusz se skládá ze čtyř prioritních os: Inteligentnější Maďarsko, technologicky vyspělejší a ekologická transformace, Maďarsko propojené a digitální dovednosti. Další informace jsou rovněž k dispozici v ročním rámci rozvoje programu Digitální obnovy plus

Program pro modernĂ­ podniky, kterĂ˝ řídĂ­ MaÄŹarská obchodnĂ­ a prĹŻmyslová komora, je od roku 2015 klĂ­ÄŤovĂ˝m nástrojem MaÄŹarska pro podporu digitálnĂ­ho vĂ˝voje v odvÄ›tvĂ­ malĂ˝ch a stĹ™ednĂ­ch podnikĹŻ. ProstĹ™ednictvĂ­m tohoto programu je poskytována bezplatná pomoc domácĂ­m a venkovskĂ˝m mikropodnikĹŻm a malĂ˝m a stĹ™ednĂ­m podnikĹŻm v oblasti informaÄŤnĂ­ch konzultacĂ­ a kvalifikovanĂ˝ch Ĺ™ešenĂ­ v oblasti informaÄŤnĂ­ch technologiĂ­. KromÄ› toho poskytujĂ­ digitálnĂ­ znalostnĂ­ základnu, informaÄŤnĂ­ dny a odbornĂ© akce. Program poskytuje bezplatnou individualizovanou odbornou pomoc pĹ™i rozvoji podnikĹŻ v oblasti informaÄŤnĂ­ch technologiĂ­, jakoĹľ i exkluzivnĂ­ poradenskĂ© sluĹľby nebo sluĹľby pĹ™edběžnĂ© kvalifikace pro zĂ­skánĂ­ nÄ›kterĂ˝ch finanÄŤnĂ­ch prostĹ™edkĹŻ EU. 

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete seznam Maďarska. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.