🇳🇱 Dostupné finanční prostředky v Nizozemsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách Národního fondu pro růst, Inteligentní průmysl, nizozemské koalice pro umělou inteligenci, oživení a odolnost

Plán pro obnovu a odolnost  

Nizozemsko může požádat o prostředky ve výši 4,7 miliardy eur z evropského Plánu pro obnovu a odolnost. Celostátní plán se skládá ze 49 plánovaných kroků, z nichž 21 tvoří reformy a 28 investice přispívající k zelenému přechodu a digitální transformaci. Plán Nizozemska byl schválen v říjnu 2022 a očekává první žádost o platbu v hodnotě 1,4 miliardy eur do třetího čtvrtletí roku 2023.

Nizozemský plán pro obnovu a odolnost napomáhá přechodu na digitální technologie prostřednictvím investic do pokročilých technologií, jako jsou kvantové technologie (263 milionů eur) a umělá inteligence (60 milionů eur). Investice ve výši 209 milionů eur do infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a odvětvové vzdělávací infrastruktury podporují digitalizaci vzdělávání. Prosazování inteligentních způsobů mobility, budování digitální infrastruktury v systému řízení vlakové dopravy a rozvoj digitálních silničních stanic jsou podpořeny částkou 149 milionů eur určenou na udržitelnou mobilitu. Kromě toho návrh zahrnuje financování digitalizace systému trestního soudnictví (75 milionů eur) a modernizace informačních systémů ministerstva obrany (94 milionů eur). Dále plán přispěje k rozvoji digitálních dovedností na různých úrovních nizozemského vzdělávacího systému, stejně jako ke zvýšení digitální inkluze ve vzdělávání (329 milionů eur) a zdravotnictví (22 milionů eur) prostřednictvím aplikací elektronického zdravotnictví.

Národní financování 

Prostřednictvím národního fondu pro růst hodlá Nizozemsko v příštích několika letech investovat 20 miliard eur do prioritních oblastí budoucího růstu, jako jsou inovace, výzkum a rozvoj znalostí. Vláda schválila první kolo investic Národního růstového fondu v dubnu 2021 a vyčlenila až 960 milionů eur na tři projekty zaměřené na digitální přechod v oblasti kvantové výpočetní techniky, umělé inteligence a využití dat v lékařském sektoru. V dubnovém kole v roce 2022 vyčlenil výbor fondu další stovky milionů eur na financování několika digitálně zaměřených projektů. Investice z Národního fondu pro růst napomáhají dalšímu rozvoji inovativního výzkumu, využívání digitálních technologií a úrovni digitálních dovedností v celé ekonomice.

Národní fond pro růst rovněž finančně podporuje nizozemský program AIned pro výzkum umělé inteligence, a to až 276 miliony EUR na podporu dlouhodobého a meziodvětvového výzkumu umělé inteligence. Celkový rozpočet tohoto programu činí 2,1 miliardy EUR na období 2021-2027.

Nizozemsko navýšilo v roce 2021 svá podpůrná opatření pro malé a střední podniky. Síť “pracovišť pro malé a střední podniky”, která sdružuje místní malé podniky a studenty technických oborů, se díky speciálnímu dotačnímu programu rozšířila na dvacet pracovišť. Nová plánovaná opatření na větší využívání digitálních technologií jsou v současné době testována formou pilotních programů a jejich cílem je v příštích třech letech rozšířit tuto síť na více než 97 000 malých a středních podniků.

Ministerstvo školství, kultury a vědy vyčlení v roce 2023 27 milionů eur na projekty, které podporují propojení mezi odborným vzděláváním a trhem práce. O podporu mohou dvakrát ročně žádat sdružení škol, zaměstnavatelů a regionálních úřadů. V prvním kole na rok 2023 bylo oceněno deset projektů.

Národní vzdělávací laboratoř umožňuje zájemcům pracovat na inovacích v oblasti umělé inteligence a podporovat bezpečné a zodpovědné využívání technologií umělé inteligence v rámci nizozemského základního a středního vzdělávání. Projekt propojuje studenty, školy a podnikatele. Zároveň poskytuje zúčastněným nizozemským institucím přístup k vysoce rozvinuté veřejné výzkumné infrastruktuře AI. Zapojení partneři pracují na vývoji technologií umělé inteligence a snaží se zvýšit kvalitu nizozemského vzdělávání a zahrnout využívání technologií do vzdělávacích programů, přitom dodržují etické a odpovědné zásady používání, kde ústřední postavou zůstává učitel. Počáteční investice ve výši 80 milionů eur bude čerpána v průběhu následujících deseti let.

Ministerstvo školství, kultury a vědy stojí v čele projektu Digitaal Onderwijs Goed geregeld (Dobře organizované digitální vzdělávání), ve kterém vzniká prostředí pro bezpečnou a jednoduchou výměnu dat mezi školami a poskytovateli. To vytváří základ pro flexibilní a na budoucnost zaměřené vzdělávání. Protože celé prostředí má nízký práh – zapojit se může každý – nabízí navíc podněty k inovacím. Zmíněné rozhraní zaručuje jednoduchý, bezpečný a spolehlivý přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům a usměrňuje používání těchto zdrojů v základním, středním, speciálním a středním odborném vzdělávání.

V rozpočtu STAP je pro pracovníky nebo uchazeče o zaměstnání k dispozici až 1 000 EUR ročně na vzdělávání a další profesní rozvoj. Příspěvek se nazývá STAP, což je zkratka pro STimulering Arbeidsmarkt Position. 

Možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet pro Nizozemsko. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz