🇬🇷 Dostupné finanční prostředky v Řecku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách řecké národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Plán pro obnovu a odolnost 

Řecký plán obnovy a odolnosti zahrnuje investice a reformy do digitalizace veřejné správy a podniků soukromého sektoru, do konektivity a do digitálních dovedností. Investuje 160 milionů eur do rozvoje sítí 5G, 1,3 miliardy eur do digitální transformace veřejného sektoru a dalších 375 milionů eur do digitalizace podniků, kde prosazuje integraci digitálních technologií u malých a středních podniků. Kromě toho bude podle plánu investováno více než 500 milionů eur na digitální transformaci vzdělávacího a zdravotnického systému a téměř 750 milionů eur bude investováno do digitálních dovedností. V roce 2022 bylo zahájeno několik akcí na modernizaci a digitalizaci veřejného sektoru, např. projekty digitalizace archivů a souvisejících služeb (598 mil. EUR), rozvoj interoperability a webových služeb a modernizace veřejné správy, reforma zaměřená na naplnění strategie kybernetické bezpečnosti veřejného sektoru a na zlepšení konektivity.

Digitální transformace malých a středních podniků přináší podpůrný plán, který malým a středním podnikům poskytuje poukázky, jež lze využít na nákup digitálních technologií a souvisejících služeb. Malé a střední podniky mohou pomocí online platformy snadno požádat o poskytnutí dotace a vybrat si vhodné technologické řešení pro digitalizaci, které vyhovuje jejich potřebám. Součástí projektu je také poradenská pomoc při vývoji nových digitalizačních řešení. Očekává se, že po dokončení projektu bude prostřednictvím systému voucherů podpořeno nejméně 100 000 malých a středních podniků a nejméně 1 000 malých a středních podniků pomůže vyvinout nová digitální řešení.

Více než 500 000 žáků ve věku od 4 do 24 let z rodin s nízkými příjmy a více než 150 000 učitelů základních a středních škol dostalo poukázku v hodnotě 200 EUR na nákup tabletu, notebooku nebo stolního počítače. Akce “Poukázky studentům na notebooky a další IT vybavení” byla určena lidem s nízkými příjmy a zároveň podporovala digitální transformaci vzdělávacího systému. Během pandemie, kdy byly školy zavřené a výuka probíhala výhradně online a vyžadovala použití IT zařízení, tato akce napomohla snadnějšímu přístupu k e-learningu.

Vzdělávací programy pro nezaměstnané a zaměstnance soukromého sektoru e v roce 2023 zaměří na proškolení dalších 150 000 zaměstnanců soukromého sektoru, včetně zaměstnanců malých a středních podniků, v oblasti digitální, environmentální a finanční gramotnosti. Organizátoři školení patří do veřejného i soukromého sektoru a splňují určitá kritéria pro zajištění kvality. V kombinaci s reformou národního systému celoživotního učení investice zlepšily model uskutečňování programů zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, stejně jako analytické modely používané k předvídání kvalifikačních potřeb, což zvýšilo schopnost systému poskytovat vysoce kvalitní a trhu práce odpovídající odbornou přípravu těm, kteří ji potřebují. Více informací zde.

Národní financování

Program pro získávání a prohlubování kvalifikace nezaměstnaných probíhá pod záštitou řeckého plánu obnovy a odolnosti “Řecko 2.0”, prostřednictvím veřejné služby zaměstnanosti. Tato akce směřuje ke kvalitativnímu zvyšování znalostí a dovedností nezaměstnaných formou odborných vzdělávacích programů, které odpovídají potřebám ekonomiky, a to za účelem větší zaměstnatelnosti a rychlejšího opětovného začlenění do pracovního procesu. Účastníci školení absolvují vzdělávací program a po jeho ukončení se účastní certifikačních zkoušek. Každý účastník, který získá osvědčení, má nárok na příspěvek ve výši 5 eur za hodinu školení, u programu v délce 200 hodin tak příspěvek dosahuje 1 000 eur.

Epicentre, projekt financovaný Evropskou unií z prostředků Evropské výkonné agentury pro inovace a malé a střední podniky (EISEMA), vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o financování zaměřenou na podporu malých a středních podniků a začínajících podniků v rozvoji inovativních meziodvětvových/přeshraničních hodnotových sítí v následujících odvětvích: v oblasti informačních a komunikačních technologií, finančních technologií, zdravotnictví a zemědělsko-potravinářských produktů.

Další možnosti financování

Iniciativa DiGiYouth, partnerství společnosti Microsoft s ReGeneration, nabízí jedinečné možnosti vzdělávání a zaměstnání pro mladé lidi a absolventy vysokých škol ve snaze zmírnit nezaměstnanost mladých lidí. Iniciativa DiGiYouth byla zahájena v roce 2020 jako součást iniciativy GR for Growth společnosti Microsoft a širšího závazku společnosti vzdělávat 100 000 lidí, včetně studentů, absolventů, nezaměstnaných a odborníků z veřejného i soukromého sektoru, nyní probíhá již třetím rokem a rozšířila se o tři nové intenzivní vzdělávací programy formou inovativních akademií zaměřujících se na digitální transformaci. Nový cyklus iniciativy DiGiYouth zahrnuje:

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Řecko.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz