🇫🇷 Dostupné finanční prostředky ve Francii

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách francouzského plánu pro obnovu a odolnost

Plán pro obnovu a odolnost 

Francouzský plán pro obnovu (RRP) věnuje na přechod na digitální technologie 8,4 miliardy eur, tj. 21,3 %. Francie podpoří s odhadovaným rozpočtem 1,8 miliardy eur vývoj a využívání klíčových digitálních technologií, jako je kvantová a cloudová kybernetická bezpečnost. Na digitalizaci základních a středních škol prostřednictvím digitálního vybavení a na pokračující digitalizaci veřejných služeb přispěje částkou 131 milionů eur. Do roku 2025 hodlá Francie zajistit přístup k extrémně vysokorychlostním sítím všem domácnostem (100 % optických vláken do domácností). K dalším reformám a investicím, které mají dosáhnout svých dílčích cílů v roce 2022, patří: opatření na posílení digitální identity a zhotovení a distribuce nových průkazů totožnosti; opatření na zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, zejména navýšení finančních prostředků na vzdělávání v oblasti digitálních dovedností, které jsou k dispozici na individuálních účtech pro vzdělávání; opatření na podporu digitálního začleňování, zejména vzdělávání digitálních poradců, kteří mají pomoci sociálně nejslabším osobám získat základní digitální dovednosti; podpora digitalizace podniků a usnadnění digitálních investic.

Z prostředků plánu je financováno 46 % dotací na přijímání učňů (tj. 2,347 milionu EUR). Zaměstnavatelům, kteří přijímají učně, se poskytuje 8 000 EUR na každého učně ve věku 18 let a více a 5 000 EUR na učně mladší 18 let. Do poloviny roku 2022 bylo na základě francouzského plánu obnovy a odolnosti zaměstnáno 587 634 učňů. Právě podpora učňovského školství je jedním z pilířů programu pro mladé lidi „1 jeune, 1 solution“, který byl spuštěn v létě 2020 a má každému mladému člověku v zemi nabídnout adekvátní způsob odpovědi na jeho potřeby, ať už se jedná o vzdělávání, odbornou praxi nebo zaměstnání, koučování nebo finanční podporu. Program “1 jeune, 1 solution” je celkově ze 75 % podporován plánem pro obnovu a odolnost

Jedna z reforem RRP směřuje ke zlepšení služeb poskytovaných Pôle Emploi, hlavní veřejnou službou zaměstnanosti. Jejím cílem je umožnit rychlý návrat uchazečů o zaměstnání do práce a poskytnout větší podporu zaměstnancům z nejohroženější skupiny, kteří se potýkají s četnými překážkami při hledání zaměstnání. Záměrem reformy je také zlepšit nabídku školení a služeb pro podniky, aby se vyřešil nedostatek pracovních sil a dovedností. Francie realizovala svůj závazek z Plánu obnovy a odolnosti, že do konce roku 2022 nejméně v 700 centrech Pôle Emploi bude pracovat poradce pro kompenzace a bude zde k dispozici služba Cap’Emploi pro osoby se zdravotním postižením.

Národní financování 

Francie plánuje investovat 465 milionů eur do rozvoje nabídky distančního vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti, do vybavení vzdělávacích organizací propojenou digitální platformou a do podpory rozvoje hybridních kurzů v rámci Plánu investic do dovedností (Plan d’investissement dans les compétences) a s pomocí RRP. Díky specifickému opatření RRP v oblasti vzdělávání dospělých, které umožňuje doplnit individuální vzdělávací účet na vzdělávání v oblasti digitálních dovedností, se do začátku roku 2022 podařilo vyškolit 25 000 osob. Investice pokračují i v roce 2023 prostřednictvím různých aktivit či programů na celostátní a regionální úrovni.

Compétences et Métiers d’Avenir (CMA) (Dovednosti a povolání budoucnosti) tvoří část cílů a hybných sil programu Francie 2030. Zaměřuje se na potřeby podniků a veřejných institucí, pokud jde o odbornou praxi, technické zajištění odborné přípravy, základní a další vzdělávání a zatraktivnění odborné přípravy, s cílem dosáhnout dovedností nezbytných pro povolání budoucnosti v rámci programu Francie 2030. Cílem programu je pomoci do roku 2030 odborně připravit 400 000 osob ročně a do roku 2030 odborně připravit 1 milion nových absolventů – operátorů, techniků, asistentů inženýrů, inženýrů, magistrů, doktorandů, a to především v oblasti STEM (přírodní vědy, technika, inženýrství, matematika).

Na platformě Francie 2030 lze podat žádosti o podporu v oblasti inovací prostřednictvím různých výzev pro začínající podniky, malé a střední podniky, velké průmyslové skupiny, vysokoškolské instituce, výzkumné organizace a školy.

Ve druhé fázi národní strategie pro umělou inteligenci jsou zveřejňovány výzvy k účasti na projektech zaměřených na šíření technologií umělé inteligence v hospodářství, na podporu vývoje a inovací v oblastech vestavěné umělé inteligence, důvěryhodné umělé inteligence a umělé inteligence ve službách ekologické transformace.

Možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Francii. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz