🇸🇮 Možnosti financování rozvoje digitálních kompetencí ve Slovinsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Možnosti financování prohlubování a zvyšování kvalifikace za účelem posílení digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím programu Recovery and Resilience Plan, a také aktivitami v rámci programů Horizon, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách slovinské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Plán pro oĹľivenĂ­ a odolnost 

Slovinský plán obnovy a odolnosti podporuje digitální transformaci slovinské společnosti a hospodářství 21,4 % z celkové částky přidělené na tento plán. Podporuje digitální transformaci reformami v oblasti digitalizace veřejné správy, dovedností a kybernetické bezpečnosti. Strategie digitální transformace a reformy v oblasti elektronické evidence obyvatel mají za cíl rozšířit používání veřejných e-služeb a digitalizovat podniky.

Slovinský plán obnovy a odolnosti disponuje celkovým objemem 2,5 miliardy eur (1,8 miliardy eur v grantech a 0,7 miliardy eur v půjčkách) a 21 % svých prostředků věnuje na digitální transformaci. Slovinský plán obnovy a udržitelnosti podporuje přechod na digitální technologie prostřednictvím investic do digitalizace veřejné správy, odborných dovedností a kybernetické bezpečnosti. Strategii digitální transformace a reformy v oblasti elektronické evidence obyvatel cílené na větší využívání elektronických služeb veřejné správy a digitalizaci podniků doprovází v plánu investice ve výši 260 milionů eur do sektoru veřejné správy, včetně klíčových veřejných odvětví, jako je zdravotnictví (83 milionů eur). Dále je 144 milionů eur vyčleněno na zvyšování digitálních dovedností různých skupin společnosti a na zlepšení připojení ve školách. Vláda rovněž plánuje věnovat 44 milionů eur na posílení pokročilých digitálních technologií ve firmách. Pro potřeby koordinace informací a dostupných výzev vzniká několik portálů, některé z nich můžete najít na webových stránkách: Digitalna preobrazba (Digitální transformace) se seznamem ministerstev odpovědných za reformy a investice plánované v rámci slovinského plánu obnovy a odolnosti.

Digitální transformaci hospodářství (podniků a průmyslu) napomáhá schválení strategie pro digitální transformaci podniků, zásad pro inovativní zadávání veřejných zakázek a zavedení jednotné digitální identity (e-identity) pro podniky. Strategie počítá s převedením různých registrů do jediného obchodního rejstříku. V souladu se strategií získá elektronickou identitu nejméně 200 podniků.

Cílem digitální transformace veřejné správy je posílit proces digitální transformace ve veřejné správě. Toho má být dosaženo přijetím Strategie digitálních veřejných služeb 2021-2030 a zřízením Rady pro rozvoj informatiky jako koordinačního orgánu digitálních služeb. Rada pro rozvoj informatiky byla zřízena v únoru 2022. Funguje jako řídicí orgán, který koordinuje činnost související s investicemi do IT ve veřejném sektoru, s jeho standardy, systémy back-office a dalším technologickým rozvojem, kde je kompatibilita systémů nezbytná pro jejich provoz a údržbu. V prosinci 2022 byla přijata Strategie pro digitální veřejné služby 2021-2030. Jejím cílem je zabezpečit data pro poskytování lepších služeb a rozhodování a zajistit bezpečné, důvěryhodné a inkluzivní digitální prostředí.

Evropská společná datová infrastruktura a služby (přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí) si vytkla za cíl vytvořit a spustit novou generaci infrastruktury a služeb s nízkou spotřebou energie, od okrajů až po cloud, aby EU mohla v konečném důsledku disponovat globálními, perspektivními, mimořádně bezpečnými a ekologickými kapacitami pro zpracování průmyslových dat. Do poloviny roku 2024 by mělo nejméně sedm projektů napomoci vývoji a prvnímu spuštění nové generace inovativních řešení pro cloud a edge, které nakonec přispějí k vybudování evropské společné datové infrastruktury a s ní spojeného inovativního inteligentního zpracování dat.

NárodnĂ­ financovánĂ­ 

Projekty Digital 55+ financované z prostředků neformálního vzdělávání s cílem prohloubit digitální kompetence obyvatel starších 55 let.

Poukaz na zvyšovánĂ­ digitálnĂ­ch kompetencĂ­ sociálnĂ­ch podnikĹŻ. Smyslem poukazu je podpoĹ™it cĂ­lovĂ© skupiny – sociálnĂ­ podniky – poskytnout odpovĂ­dajĂ­cĂ­ kvalifikaci vedoucĂ­ch pracovnĂ­kĹŻ pro klĂ­ÄŤovĂ© oblasti digitalizace.

Další moĹľnosti financovánĂ­ 

Výzva Google. org Impact Challenge: Tech for Social Good je otevřená výzva pro evropské neziskové organizace, akademické nebo výzkumné instituce, občanské subjekty a sociální podniky, které hledají odbornou pomoc a finance pro projekty zaměřené na udržitelnost, ekonomické příležitosti nebo kybernetickou bezpečnost. Nabídka zahrnuje až šestiměsíční podporu na plný úvazek od týmu stipendistů Google.org a finanční prostředky ve výši až 3 milionů eur.

Různé možnosti financování jsou k dispozici také na platformě Digital Skills and Jobs, výčet možnosti pro Slovinsko najdete na tomto odkazu

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz