ECSF: Evropský rámec dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v lotyštině

Autor: Andra Krasavina Publikováno: 4. srpna 2023 04.08.2023

Evropský rámec dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti(EKPI) v lotyštině, který vypracovalo Lotyšské sdružení pro informační a komunikační technologie (LIKTA) ve spolupráci s CERT.LV, je k dispozici. Rámec je navržen tak, aby byl snadno srozumitelný a dostatečně komplexní, aby poskytoval odpovídající důkladné znalosti o kybernetické bezpečnosti, jakož i dostatečnou flexibilitu umožňující úpravy na základě potřeb každého uživatele. Zahrnutím pohledu všech zúčastněných stran se rámec vztahuje na různé organizace a podporuje rozvoj všech profesí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

ENPI se zaměřuje na zaměstnance řídícího týmu organizace odpovědné za funkce v oblasti kybernetické bezpečnosti, specialisty na kybernetickou bezpečnost, podřízené specialisty a kybernetické subjekty, jakož i na poskytovatele různých programů odborné přípravy ve veřejném a soukromém sektoru, odvětvová sdružení, výzkumní pracovníci v oblasti trhu a tvůrci politik.

Rámec se skládá ze dvou dokumentů:

12 typických profesních profilů v oblasti kybernetické bezpečnosti je snadno srozumitelné a nabízí alternativní přístupy podle kontextu, perspektivy a potřeb. Prostřednictvím těchto profilů se evropský nástroj sousedství a partnerství vztahuje na různé organizace a země a podporuje rozvoj všech profesí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Struktura uživatelské příručky:

  1. kapitola zahrnuje hlavní výzvy/výzvy, které odůvodňují potřebu vytvořit rámec dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti, jakož i cílovou skupinu pro tuto práci;
  2. tato kapitola stanoví zásady koncepce evropského nástroje sousedství a partnerství, jakož i hlavní přínosy jeho využívání;
  3. tato kapitola vysvětluje různé aplikace evropského nástroje sousedství a partnerství z různých úhlů pohledu.

Hlavní přínosy využívání evropského nástroje sousedství a partnerství:

Nástroj ENPI je propojen se stávajícím evropským profesním prostředím v oblasti informačních a komunikačních technologií, aby se zajistilo snadné provádění a široká viditelnost. ENPI vychází ze stávajících zkušeností, strukturuje a zajišťuje důsledné propojení s příslušnými profesními normami a rámci EU v oblasti IKT. Profily definované v tomto rámci jsou navrženy tak, aby byly v souladu s evropskými právními předpisy a nařízeními a doplňovaly je a aby zlepšily přístup k etice na evropském trhu. ENPI zohlední požadavky na ochranu údajů a soukromí stanovené v evropských nařízeních/normativách, společné úlohy vyžadované evropským trhem a evropské normy a rámce používané v odvětví IKT.

Profily úředníků pro kybernetickou bezpečnost evropského nástroje sousedství a partnerství v lotyštině jsou k dispozici zde.

Uživatelská příručka ENPI v lotyštině je k dispozici zde.

Oba dokumenty Evropského rámce dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v angličtině jsou k dispozici zde.

Dokument vypracovaný odborníky z ad hoc pracovní skupiny agentury ENISA. Za účasti odborníků z různých prostředí zaujal proces rozvoje rámce mnohostranný přístup, aby se zabránilo jakékoli předpojatosti v konkrétních oblastech zájmu.

Lokalizace dokumentu v lotyštině bude poskytnuta jako součást projektu Evropské platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa v Lotyšsku (č. 2020-LV-IA-0217) Evropské komise.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.