EIT-HEI INITIATIVE „Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání“: vyhlášení vítězných konsorcií

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 3. srpna 2021 03.08.2021

Byly oznámeny výsledky pilotní výzvy k předkládání návrhů v rámci iniciativy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) nazvané „Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání“.

Mezi 23 vítězných konsorcií patří 135 vysokoškolských institucí a 140 neakademických organizací z 32 zemí: budou těžit z iniciativy vysokoškolské instituce EIT a na podporu své inovační kapacity získají finanční prostředky ve výši až 27,5 milionu EUR. Mezi organizace zapojené do vybraných projektů patří Lékařská univerzita v Plovdivu (BG), Univerzita v Pardubice (Česko), Robert Bosch GmbH (DE), Universidad de Zaragoza (Španělsko), Univerzita východního Finska (Finsko), Athénská univerzita ekonomie a obchodu (Řecko), University of Dublin (Irsko), Univerzita v Maastrichtu (Nizozemsko) a Confindustria Trento (IT). Úplný seznam všech partnerů je k dispozici na internetových stránkách EIT- hei.eu.

Vysokoškolské instituce získají odborné znalosti a odborné vedení, financování a přístup k inovačnímu ekosystému EIT, největší evropské inovační síti. Pilotní výzva k předkládání návrhů vyzvala vysokoškolské instituce a místní partnery v celé Evropě, aby navrhli akční plány pro celou instituci s cílem zlepšit svou podnikatelskou a inovační kapacitu na všech institucionálních úrovních. Cílem těchto plánů je dosáhnout systémového dopadu a podpořit vytváření udržitelného růstu a pracovních míst v celé Evropě.

Evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová prohlásila, že univerzity hrají klíčovou úlohu v rozvoji a růstu místních a regionálních inovačních ekosystémů. Ocenila vítěze i iniciativu a definovala ji jako prostředek k posílení podnikatelských schopností na všech úrovních a k uvolnění inovačního potenciálu.

Každému vybranému pilotnímu projektu lze přidělit maximálně 1,2 milionu EUR, přičemž až 400,000 EUR na fázi 1 (červenec – prosinec 2021) a po úspěšném dokončení podmíněné částky 800,000 EUR pro fázi 2 (leden 2022 – červenec 2023).  Projekty se mohou zaměřit na několik témat, včetně:

Druhá výzva k předkládání návrhů bude vyhlášena koncem roku 2021 pro projekty, které budou zahájeny v roce 2022. Cílem iniciativy je do roku 2027 oslovit 550 vysokoškolských institucí s cílem podpořit evropské inovace ve vysokoškolském vzdělávání a podpořit souběžnou transformaci směrem k udržitelnější, digitálnější a konkurenceschopnější Evropě.

© Iniciativa EIT-HEI

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.