ENISA vydává nástroj pro hodnocení kyberbezpečnosti s cílem pomoci malým a středním podnikům

Autor: Laia Güell Paule, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 20. dubna 2023 20.04.2023

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) spustila nový nástroj, který má malým a středním podnikům pomoci diagnostikovat, porovnávat a zvyšovat úroveň jejich vyspělosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a tímto způsobem definovat kybernetická rizika, jimž čelí.

Malé a střední podniky a kybernetická bezpečnost

Malé a střední podniky jsou klíčovými aktéry růstu a inovací hospodářství EU, často se však potýkají s problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zlepšení postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti může být pro mnoho malých a středních podniků náročné vzhledem k omezeným zdrojům a odborným znalostem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Za účelem řešení těchto výzev agentura ENISA vyvinula nástroj, který může malým a středním podnikům pomoci vyhodnotit jejich současnou úroveň vyspělosti kybernetické bezpečnosti, identifikovat jejich zranitelnost a vytvořit plán na zmírnění těchto rizik a zároveň posílit jejich postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nový nástroj hodnocení a jeho funkce 

Testovací zařízení je bezplatný online nástroj pro posuzování, který má poskytovat hodnocení kybernetické bezpečnosti s cílem určit úroveň vyspělosti a porovnat jej s podobnými podniky. Poté následuje špičkový personalizovaný akční plán pro kybernetickou bezpečnost, který bude odpovídat specifickým potřebám podniku a jehož cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti.

Nástroj je určen k vyhodnocení tří hlavních oblastí, které jsou nastaveny tak, aby usnadnily posouzení:

Závazek agentury ENISA vůči malým a středním podnikům

Agentura ENISA podporuje malé a střední podniky a členské státy EU s cílem zvýšit povědomí o kybernetických bezpečnostních rizicích a hrozbách, prosazovat osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé EU i na celém světě a prosazovat užší koordinaci a výměny a zároveň rozšiřovat komunitu multiplikátorů.

© ENISA

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz