ESCO vás potřebuje: Podělte se o své názory v hodnotícím průzkumu!

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 24. listopadu 2021 24.11.2021

Evropské dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání (ESCO) je mnohojazyčná klasifikace, která určuje a kategorizuje dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce a vzdělávání EU.

ESCO, kterou Evropská komise vyvinula v roce 2010, prošla soustavným zlepšováním, aby dosáhla svého současného stavu. A trh práce stále ještě nenastal: s rostoucím využíváním digitálních technologií se dovednosti a kompetence, které zaměstnavatelé potřebují, liší od dovedností a kompetencí před deseti lety. 

Dne 19. listopadu zahájila Evropská komise hodnotící průzkum ESCO a vyzvala zúčastněné strany a organizace zapojené do provádění rámce, aby se podělily o své názory na dosavadní úspěch ESCO a na to, do jaké míry přispěla k lepšímu sladění pracovních míst, personalizovanému profesnímu poradenství a k překlenutí nabídky a poptávky na trhu práce.  

Průzkum je určen jakékoli veřejné, soukromé nebo neziskové organizaci, která používá ESCO ve svých systémech, projektech nebo výzkumu pro kterýkoli z případů použití ESCO: napojení lidí na pracovní místa, propojení vzdělávání s trhem práce a provádění analýzy trhu práce týkající se dovedností a profesních trendů. V této souvislosti chce Komise posoudit úspěch klasifikace ESCO a dozvědět se, jak přispívá k poskytování digitálních služeb, projektů nebo výzkumu na trhu práce a vzdělávání a odborné přípravě. 

Průzkum je součástí strategie ESCO pro monitorování a hodnocení zahájené v roce 2021, jejímž cílem je vyvodit fakticky podložené závěry o úloze ESCO a jejím dopadu na trh práce a vzdělávání a odbornou přípravu. Výsledky přispějí k trvalému rozvoji klasifikace ESCO a jejího řízení a zároveň zajistí transparentnost vůči zúčastněným stranám ESCO.

Průzkum bude probíhat do 31. prosince 2021.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.