EU posiluje svůj digitální talent: nová výzva ke vzdělávacím programům v oblasti klíčových digitálních technologií

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. září 2022 15.09.2022

Podívejte se na nové příležitosti pro vzdělávací program a kurzy v rámci programu DIGITAL Europe. Finanční prostředky jsou k dispozici pro univerzity, výzkumná střediska a podniky, aby spojily své síly při rozvoji bakalářských a magisterských kurzů. Ty se musí zabývat digitální oblastí nebo multidisciplinárními kurzy, které umožní odborníkům v odvětvích mimo IKT získat digitální dovednosti. Přihlášky budou zahájeny dne 29. září 2022 a ukončeny v lednu 2023. 

Všechny členské státy se v současné době potýkají s nedostatkem odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, na což poukazuje i poslední zjištění druhého průzkumu dovedností a pracovních míst v Evropě provedeného střediskem Cedefop. Nová pracovní místa kombinující odvětvové kompetence s odborným porozuměním klíčovým digitálním technologiím jsou všude ve vysoké poptávce. Mladí lidé hledají programy a kurzy, které by je připravily na pracovní místa v zelené a digitální ekonomice.

Nová výzva v rámci programu DIGITAL Europe, „Specializované vzdělávací programy nebo moduly v klíčových oblastech kapacity“, podpoří rozvoj bakalářských a magisterských kurzů, které společně navrhují univerzity, výzkumná střediska a podniky působící v digitální oblasti.

Tato akce posílí spolupráci mezi akademickou excelencí, výzkumem a inovativními odvětvími, zlepší a zdokonalí technické vybavení a interoperabilitu mezi univerzitami a poskytne podporu studentům, kteří chtějí navštěvovat nové kurzy. Nové programy podpoří digitální suverenitu Evropy a pomohou přilákat a udržet si nejlepší talenty z celého světa.

Přihlášky budou zahájeny dne 29. září 2022.

Partner pro DIGITÁLNÍ dovednosti: nový informační den brzy!

Přihlaste se do naší speciální skupiny, abyste byli o této výzvě informováni!

Plánujeme novou informační schůzku partnera pro DIGITÁLNÍ dovednosti, na níž představíme výzvu podrobně a kde budou mít potenciální žadatelé příležitost představit své organizace. Registrace bude brzy zahájena! 

Prozatím nezapomeňte získat podrobnější informace o výzvách, lhůtách a požadavcích na naši stránku o programu DIGITAL Europe

Podívejte se také na náš informační přehled o třetí výzvě, který poskytuje dobrý přehled o dalších krocích. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz