#EuropeDay2022: Ukončení Konference o budoucnosti Evropy a Evropského roku mládeže

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 13. května 2022 13.05.2022

Ve dnech 29. a 30. dubna se naposledy sešlo plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy a podpořilo 49 podrobných návrhů týkajících se široké škály témat, od změny klimatu po zdraví, migraci a EU po celém světě. 

To znamená uzavření roční cesty diskusí, diskusí a spolupráce lidí z celé Evropy o typu Evropy, v níž chtějí žít. Vzhledem k ruské vojenské agresi a Evropskému roku mládeže 2022 je Den Evropy 2022 důležitější pro upevnění závazku EU k míru, jednotě s Ukrajinou a obraně univerzálních hodnot, jakož i pro zdůraznění názorů mladých lidí v celé Evropě. 

U příležitosti Dne Evropy otevřely orgány EU své dveře, a to jak on-line, tak přímo na místě v členských státech i na celém světě. Občané měli příležitost navštívit orgány dne 7. května v Bruselu, 9. května v Lucemburku a 15. května ve Štrasburku. Návštěvníci budou mít také možnost navštívit orgány EU virtuálně. Veškeré informace o Dne Evropy 2022 jsou k dispozici na interinstitucionální platformě věnované Dni Evropy a v informativním přehledu.

Dne 9. května ve Štrasburku, výročí Schumanovy deklarace, byla předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise předložena zpráva o výsledcích konference. 

V této zprávě z konference návrhy týkající se digitálních dovedností a gramotnosti zahrnují zajištění toho, aby všichni evropští občané mohli těžit z digitalizace tím, že jim umožní využívat digitální dovednosti a příležitosti prostřednictvím opatření, jako je zajištění přístupu k formální a neformální digitální gramotnosti a odborné přípravě a vzdělávání v oblasti dovedností ve všech fázích života a ve školních osnovách, se zvláštním zaměřením na začleňování zranitelných skupin a starších osob. Rovněž zajištěním zdravého používání internetu podporou zavádění odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností pro všechny věkové skupiny se standardizovanými programy a osnovami. A konečně zavedením certifikace EU pro digitální dovednosti ve školách, která pomůže připravit mladé lidi na budoucí zaměstnání. 

EU a členské státy by rovněž měly rozvíjet vzdělávání a celoživotní učení, které obstojí i v budoucnu, v souladu s právem na bezplatnou odbornou přípravu na pracovišti. Zpráva rovněž doporučuje, aby digitální dovednosti mladých lidí byly posíleny celoevropskou certifikací, která by je připravila na budoucí pracovní místa. 

© Evropská unie, 2022

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.