Evropská digitální dekáda: Komise zahájila konzultaci a diskusi týkající se digitálních zásad EU

Autor: Diem Tran, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 29. května 2021 29.05.2021

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o novém souboru digitálních zásad, které by utvářely digitální budoucnost Evropy. Tyto zásady budou pro EU a členské státy vodítkem při navrhování digitálních pravidel a předpisů, které přinesou výhody digitalizace pro všechny občany. Cílem konzultace je shromáždit názory občanů, nevládních organizací a organizací občanské společnosti, podniků, správních orgánů a všech zainteresovaných stran.  

Úloha digitálních technologií se ve společnosti od začátku pandemie COVID-19 radikálně změnila, přičemž se objevila jasná digitální propast, a to nejen mezi těmi, kteří žijí v dobře propojených městských a venkovských oblastech, ale také mezi těmi, kteří mohou plně využívat obohacený a bezpečný digitální prostor, a těmi, kteří ho nemohou. S ohledem na výše uvedené je zapotřebí nový soubor digitálních zásad na podporu demokratické a inkluzivní digitální společnosti, která podporuje evropské inovace a zajistí, aby digitální transformace vedla k lepšímu životu Evropanů.

Konzultace navazuje na sdělení Komise „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“ ze dne 9. března, který se zabývá výzvami a snaží se je řešit způsobem, který podporuje širokou solidaritu, prosperitu, demokracii a udržitelnost a podněcuje občany k tomu, aby se spojovali mimo své obvyklé území a hledali nové možnosti.

Komise doufá, že společně s ostatními institucemi dosáhne do konce roku 2021 v práci na prohlášení o digitálních zásadách rozhodujícího pokroku, přičemž zapojení občanů a dalších zúčastněných stran je v tomto procesu klíčové.

Konzultace bude probíhat do 2. září 2021 ve 24:00 hod.

© deagreez – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.