Digitální desetiletí Evropy: Komise zahájila konzultace a diskusi o digitálních zásadách EU

Autor: Diem Tran, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 29. května 2021 29.05.2021

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o novém souboru digitálních principů, které by utvářely digitální budoucnost Evropy. Tyto zásady budou pro EU a členské státy vodítkem při navrhování digitálních pravidel a předpisů, které přinesou výhody digitalizace všem občanům. Cílem konzultace je shromáždit názory občanů, nevládních organizací a organizací občanské společnosti, podniků, správních orgánů a všech zúčastněných stran.

Role digitálních technologií se ve společnosti od začátku pandemie COVID-19 radikálně změnila a vznikla jasná digitální propast, a to nejen mezi těmi, kdo žijí v dobře připojených městských a venkovských oblastech, ale také mezi těmi, kdo mohou plně využívat a využívají obohacený a bezpečný digitální prostor, a těmi, kdo nemohou. S ohledem na tuto skutečnost je třeba vytvořit nový soubor digitálních zásad, které podpoří demokratickou a inkluzivní digitální společnost, jež bude podporovat evropské inovace a zajistí, že digitální transformace povede k lepšímu životu Evropanů.

Konzultace navazuje na zprávu Komise „”Digitální kompas 2030: evropská cesta k digitálnímu desetiletí” dne 9. března 2021, která se zabývá výzvami a snaží se je překonat způsobem, který podporuje širokou solidaritu, prosperitu, demokracii a udržitelnost a povzbuzuje občany k tomu, aby se spojili i mimo své obvyklé území a prozkoumali nové možnosti.

Komise doufá, že společně s ostatními institucemi dosáhne do konce roku 2021 rozhodujícího pokroku v oblasti deklarace digitálních zásad, přičemž zapojení občanů a dalších zúčastněných stran je v tomto procesu klíčové.

Konzultace probíhala do 2. září 2021.

© deagreez – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.