Evropská digitální dekáda: Vize digitální transformace Evropy do roku 2030

Autor: Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 21. dubna 2021 21.04.2021

Evropská komise představila novou vizi a strategické plány pro dosažení digitálně transformované Evropy do roku 2030. Tato transformace bude zároveň krokem k vytvoření klimaticky neutrálnější, cirkulární a odolnější ekonomiky. Ambicí EU je vytvořit Evropu, která bude schopna usilovat o udržitelnou a vzkvétající digitální budoucnost a zaručí, že Evropa bude digitálně suverénní ve stále otevřenějším a propojenějším světě.

Tyto cíle navazují na požadavek předsedkyně von der Leyenové, aby se příští období stalo evropskou “digitální dekádou”. Snaží se také odpovědět na požadavek Evropské rady na vytvoření “digitálního kompasu” a navazuje na digitální strategii Evropské komise z února 2020. Komise navrhla dohodnutý soubor digitálních zásad, který má být spuštěn ve více zemích, související projekty a pevný rámec pro kontrolu dosaženého pokroku; ten se má stát Digitálním kompasem. Kompas stanoví společnou řídící strategii spolu s členskými státy, založenou na kontrolním systému, který bude zahrnovat roční zprávy ve formě semaforů. Tyto cíle budou upřesněny v politickém programu, který bude schválen Evropským parlamentem a Radou.

Digitální kompas vyzdvihuje záměry stanovené pro rok 2030 ve čtyřech jasných klíčových bodech:

  1. Digitálně kvalifikovaní občané a vysoce kvalifikovaní digitální odborníci: Do roku 2030 by mělo mít alespoň 80 % všech dospělých základní digitální dovednosti.
  2. Bezpečné, výkonné a udržitelné digitální infrastruktury: Do roku 2030 by měly mít všechny domácnosti v EU gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti by měly být pokryty sítí 5G.
  3. Digitální transformace podniků: Do roku 2030 by měly tři ze čtyř podniků využívat služby cloud computingu, big data a umělou inteligenci. Více než 90 % malých a středních podniků by mělo dosáhnout alespoň základní úrovně digitální intenzity.
  4. Digitalizace veřejných služeb: Do roku 2030 by měly být všechny klíčové veřejné služby dostupné online, všichni občané budou mít přístup ke svým elektronickým zdravotním záznamům a 80 % občanů by mělo používat řešení eID.

Projekty ve více zemích se zaměřují na překonání rozdílů v základních potřebách v EU, což Komise umožňuje kombinací investic z rozpočtu EU, členských států a průmyslu, a to na základě plánu obnovy a zvyšování odolnosti a dalších finančních prostředků EU. V plánech obnovy a zvyšování odolnosti se členské státy zavázaly nabídnout alespoň 20 % na digitální technologie. Mezi případné projekty patří celoevropská propojená infrastruktura pro zpracování dat, návrh a nasazení nové generace důvěryhodných procesorů s nízkou spotřebou energie a propojení veřejné správy.

Digitální práva pro všechny Evropany jsou ústředním bodem plánu EU pro digitální pokrok. Klíčový je přístup zaměřený na člověka, který odráží skutečný svět, a proto Evropská komise navrhla, aby byl vypracován soubor digitálních zásad, které by občanům zajistily například přístup k vysoce konektivním a nediskriminačním online službám. Tyto zásady je možné zapracovat do dohody mezi příslušnými úřady a každý rok sledovat, zda Evropané cítí, že jsou jejich digitální práva dodržována.

Digitální Evropa je důležitá i pro mezinárodní spolupráci. Propojení vnitřních investic EU s finančními prostředky dostupnými v rámci nových programů vnější spolupráce umožní EU spolupracovat s partnery po celém světě při dosahování společných globálních cílů. Komise navrhla zřídit novou Radu pro obchod a technologie mezi EU a USA.

© Jacob Lund – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.