Evropská digitální dekáda: Vize digitální transformace Evropy do roku 2030

Autor: Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 21. dubna 2021 21.04.2021

Evropská komise představila novou vizi a strategické plány pro dosažení digitálně přeložené Evropy do roku 2030. Tato transformace bude zároveň krokem k vytvoření klimaticky neutrálního, oběhového a odolnějšího hospodářství. Cílem EU je rozvíjet Evropu, která je schopna usilovat o udržitelnou a prosperující digitální budoucnost, a zajistit tak, aby Evropa mohla být digitálně svrchovaná v tom, co se stane stále otevřenějším a propojenějším světem.

Tyto cíle navazují na výzvu předsedkyně von der Leyenové k tomu, aby se v příštím období stalo „digitální dekádou“ Evropy. Snaží se rovněž reagovat na výzvu Evropské rady k vytvoření „digitálního kompasu“ a vychází z digitální strategie Komise z února 2020. Dohodnutým souborem digitálních zásad byl návrh Komise, který má být zahájen ve více zemích, realizuje projekty a pevný rámec pro sledování pokroku; má se stát Digitálním kompasem. Kompas stanoví společnou strukturu řízení s členskými státy založenou na monitorovacím systému, který zahrnuje každoroční podávání zpráv ve formě semaforu. Tyto cíle budou zakotveny v politickém programu, který bude dohodnut s Evropským parlamentem a Radou.

Digitální kompas zdůrazňuje ambice stanovené pro dosažení do roku 2030 do čtyř jasných, klíčových bodů:

  1. Digitálně kvalifikovaní občané a vysoce kvalifikovaní odborníci v digitální oblasti: Do roku 2030 by alespoň 80 % všech dospělých mělo mít základní digitální dovednosti.
  2. Bezpečné, výkonné a udržitelné digitální infrastruktury: Do roku 2030 by měly mít všechny domácnosti v EU gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti by měly být pokryty sítí 5G.
  3. Digitální transformace podniků: Do roku 2030 by tři ze čtyř společností měly využívat služby cloud computingu, data velkého objemu a umělou inteligenci. Více než 90 % malých a středních podniků by mělo dosáhnout alespoň základní úrovně digitální intenzity.
  4. Digitalizace veřejných služeb: Do roku 2030 by měly být všechny klíčové veřejné služby dostupné on-line; všichni občané budou mít přístup ke svým elektronickým zdravotnickým záznamům a 80 % občanů by mělo používat řešení elektronické identifikace.

Cílem projektů mutliálních zemí je vyřešit nedostatky v základních kapacitách v EU, přičemž Komise to umožňuje kombinací investic z rozpočtu EU, členských států a průmyslu, a to na základě Nástroje pro oživení a odolnost a dalších finančních prostředků EU. V plánech pro oživení a odolnost se členské státy zavázaly nabídnout alespoň 20 % na digitální oblast. Potenciální projekty představují celoevropskou propojenou infrastrukturu pro zpracování dat, navrhování a zavádění nové generace nízkovýkonových důvěryhodných procesorů a propojené veřejné správy.

Digitální práva pro všechny Evropany jsou ústředním bodem plánu EU pro digitální pokrok. Přístup zaměřený na člověka je klíčem k reflexi reálného světa, a proto Komise navrhla, aby došlo k vytvoření souboru digitálních zásad, které zajistí, aby občané měli pocit, že mají přístup k vysoce souvislým a nediskriminačním on-line službám, například k nediskriminačním on-line službám. Ty mohou být zakotveny v dohodě mezi oficiálními orgány a každoročně pozměňovány s cílem zjistit, zda mají Evropané pocit, že jsou dodržována jejich digitální práva.

Rozvoj digitální Evropy má rovněž zásadní význam pro mezinárodní interakci. Spojení vnitřních investic EU s finančními prostředky dostupnými v rámci nových nástrojů vnější spolupráce umožní EU spolupracovat s partnery po celém světě při dosahování společných globálních cílů. Komise skutečně navrhla zřídit novou Radu EU-USA pro obchod a technologie.

© Jacob Lund – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.