Evropská komise spouští Akademii kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Skills Academy)

Autor: Irene Marinelli, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. května 2023 15.05.2023

Dne 18. dubna 2023 představila Evropská komise novou Akademii kybernetických dovedností (Cybersecurity Skills Academy), která bude fungovat v rámci platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa. Akademie kybernetických dovedností si klade za cíl vytvořit koordinovaný přístup k posílení kybernetické pracovní síly v EU. Akademie byla představena společně s novým Aktem kybernetické solidarity EU (EU Cyber Solidarity Act), který má posílit společnou iniciativu v boji proti kybernetickým útokům.

Akademie kybernetické bezpečnosti bude představovat hlavní vstupní portál nabídek školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, certifikací, možností financování a dalších existujících iniciativ zaměřených na podporu kybernetické bezpečnosti. Akademie kybernetických dovedností je součástí programu Evropský rok dovedností 2023. Jejím cílem je spojit soukromé a veřejné iniciativy zaměřené na podporu digitálních dovedností na evropské a vnitrostátní úrovni, zejména těch, které se týkají zvyšování kvalifikace odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti, a zviditelnit je na online platformě. Vytvořením této akademie chce Evropská komise zajistit koordinovaný přístup k překlenutí nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

“Dnes předloženým kybernetickým balíčkem ukazujeme, jak můžeme společným úsilím vybudovat infrastrukturu, dovednosti a kapacity, které potřebujeme, abychom mohli čelit rostoucím bezpečnostním hrozbám v oblasti kybernetiky.” Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně programu Evropa připravená na digitální věk

Akademie bude součástí platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa, která je určena pro Evropany se zájmem o kariéru v oblasti kybernetické bezpečnosti a nabízí veškeré důležité informace. Organizace, které mají zájem o zlepšování dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v EU, mohou nyní projevit svůj zájem tím, že přímo na platformě DSJP předloží návrh na získání dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Skills Pledge).

Pilíře Akademie kybernetické bezpečnosti

Akademie je uspořádána do čtyř konkrétních pilířů:

  1. Zaprvé, Akademie kybernetické bezpečnosti bude prostřednictvím nabídek vzdělávání a odborné přípravy podporovat rozvoj znalostí tím, že vytvoří společný přístup EU k odborné přípravě v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  2. Za druhé Akademie vyzývá zúčastněné strany, aby předložily návrhy, zajistily lepší genderovou vyváženost v oblasti kybernetické bezpečnosti a začlenily opatření k překonání rozdílu v této oblasti do vnitrostátních strategií kybernetické bezpečnosti.
  3. V rámci třetího pilíře Akademie umožní větší informovanost o možnostech financování a o projektech v oblasti dovedností, aby se dosáhlo co největšího přínosu.
  4. Akademie také připraví vhodnou metodiku pro vyhodnocování trhu a zjišťování dosaženého pokroku při překonávání nedostatků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Konečným cílem Akademie kybernetické bezpečnosti je vytvoření sdílené platformy pro akademickou obec, vzdělávací instituce a průmysl, která umožní spolupráci na vzdělávacích programech, vzdělávacích nabídkách, možnostech financování a vývoji na trhu práce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

To je teprve první krok ve strategii EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Navrhovaný Akt kybernetické solidarity EU a Akademie kybernetické bezpečnosti dále zlepší odolnost a připravenost na všech úrovních ekosystému kybernetické bezpečnosti v EU a posílí schopnost odhalovat kybernetické hrozby.

Akt o kybernetické solidaritě EU a Akademie kybernetické bezpečnosti jsou naše dva nové konkrétní kroky k řešení operativních potřeb EU v oblasti kybernetické bezpečnosti: Akt přináší konkrétní opatření, která EU umožní lépe čelit hrozbám a útokům, a Akademie se zabývá posílením odborné přípravy, díky níž se nám podaří najít odborníky, které k danému účelu potřebujeme.” Margaritis Schinas, místopředseda Evropské komise a programu European Way of Life

Akt o kybernetické solidaritě EU

Komise spolu s Akademií schválila návrh Aktu o kybernetické solidaritě EU, který má přispět ke společnému a rychlému odhalování kybernetických útoků a přijímání opatření v případě jejich výskytu. Akt o kybernetické solidaritě umožňuje vytvářet kapacity EU tak, aby Evropa byla odolnější a pružnější vůči kybernetickým hrozbám, a zároveň posiluje stávající mechanismus spolupráce. Jeho cílem je zajistit bezpečné prostředí pro občany a podniky a chránit důležité organizace a základní veřejné služby.

Dnešek je významným dnem pro návrh evropského kybernetického štítu. Abychom mohli účinně odhalovat rozsáhlé kybernetické bezpečnostní hrozby, čelit jim a zotavovat se z nich, je nezbytné, abychom do struktur kybernetické bezpečnosti výrazně a naléhavě investovali. Akt o kybernetické solidaritě je zásadním milníkem na naší cestě k dosažení tohoto cíle.” Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh

Další kroky v této oblasti

Evropský parlament a Rada budou pověřeny projednáním návrhu Aktu o kybernetické solidaritě EU, a také projednáním pozměňovacího návrhu k Aktu o kybernetické bezpečnosti.

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) budou pokračovat v úzké spolupráci s Komisí a členskými státy v rozvíjení kybernetických dovedností a podílet se na budování Akademie kybernetických dovedností. Agentura ENISA také zpracuje pilotní projekt, který prozkoumá možnost zavedení evropského systému atestace kybernetických bezpečnostních dovedností, jenž by zajistil, že odborníci absolvují školení v požadované kvalitě.

Další informace

Další informace o Akademii kybernetické bezpečnosti a strategii kybernetické bezpečnosti EU.

Podívejte se na stručný přehled Akademie kybernetické bezpečnosti a podívejte se na videozáznam rozhovoru Anne-Sophie Diehlové, referentky pro oblast politiky DG CNECT Evropské komise, k Akademii – proč byla vytvořena a jak funguje v praxi.

© Evropská unie, 2023