Evropská rada pro inovace: Nová zpráva k podpoře talentů v oblasti deep-tech

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 26. dubna 2022 26.04.2022

Nová zpráva Evropské rady pro inovace,která doporučuje dva ambiciózní nové programy odborné přípravy v oblasti hlubokých technologií, Trailblazer a Pioneer, které mají podporovat technologická řešení a oceňovat lidský podnikatelský talent, se zvláštním a odborným zaměřením na talenty v oblasti deep-tech. 

Zpráva se zabývá výzvami, s nimiž se potýkají tito podnikatelé v oblasti deep-tech, navrhuje modely vzdělávacích programů pro program ERI Trailblazer a program Pioneer a v neposlední řadě se zabývá doporučeními k co možná nejefektivnějšímu provádění těchto programů s cílem zajistit výchovu nových talentů v oblasti deep-tech. Skupina odborníků rovněž doporučuje, aby Evropská rada pro inovace převzala odpovědnost za rozvoj lidského talentu, což jsou vědečtí podnikatelé, kteří uvádějí průlomové technologie na trh. 

© Evropská rada pro inovace, 2022