Evropské trendy v oblasti technologií 2021: Nová zpráva o poptávce zaměstnavatelů po pracovnících v oblasti technologií

Autor: Diem Tran, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 8. července 2021 08.07.2021

Sdružení odvětví výpočetní techniky (CompTIA) zveřejnilo Evropské technologické trendy 2021. Zpráva analyzovala 10 trhů v celé Evropě, včetně Belgie, České republiky, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska a Španělska. Poznatky CompTIA jsou zaměřeny mimo jiné na zaměstnavatele, tvůrce politik a uchazeče o zaměstnání, jejichž účelem je zdůraznit dopad pandemie COVID-19 na zaměstnanost a současné a budoucí trendy technologických rolí.

Zvýšení počtu pracovníků v oblasti technologií od evropských zaměstnavatelů

Nejistota v průběhu roku 2020 způsobená pandemií COVID-19 způsobila stagnaci při náboru nových zaměstnanců pro mnoho organizací. V důsledku toho na začátku roku 2021 došlo k nárůstu počtu najímání na místa, která byla dříve pozastavena. První čtvrtletí letošního roku vykázalo celkovou náborovou činnost měřenou vysláním zaměstnavatele do technologických pozic o 9 %; v porovnání s třetím čtvrtletím roku 2020 činí nárůst 40 %. Existuje jasná poptávka po větší přítomnosti technologických kompetencí v podnicích, a to nejen z hlediska produkce, kterou vytvářejí, ale také z hlediska jejich interních procesů a pracovních toků, přičemž se technologie optimalizují pro nejúčinnější přístupy. Zaměstnavatelé v deseti zemích posuzovaných v této studii zveřejnili v prvním čtvrtletí roku 2021 téměř 900,000 nabídek pracovních míst, což zdůraznilo jasný nárůst v důsledku pandemie, neboť mnoho odvětví přechází do digitálního prostředí.

Graf znázorňující počet vyslání do zaměstnání
Vývoj pracovních úloh a dovedností při zaměstnávání v Evropě

Vzhledem k tomu, že integrace digitálních technologií je v každodenním životě stále zásadnější, poptávka po technických schopnostech bude rovněž vyžadovat. Současné trendy jako takové ukazují růst kategorií pracovních míst, které spočívají v techničtější oblasti. Stále častěji se snaží obsadit pracovní úlohy, jako jsou vývojáři softwaru a síťoví technici, a ve většině zemí tento vzorec ukazuje, že největší část pracovních míst v evropských zemích, jimiž se zabývá tato zpráva, připadá úloha vývojáře softwaru. Je třeba rovněž poznamenat, že u nově se objevujících specializovaných oblastí technologií, jako je umělá inteligence, není vysílání pracovních míst tak široce vnímáno, což však neznamená, že v náborové činnosti není zvrácena. Náboroví pracovníci mohou využít zdroje najímání k hledání jediného uchazeče, a proto se náborová činnost zdá být nižší, avšak skutečný počet najatých osob se pouze zvyšuje.

Seznam hledaných povolání v oblasti hlavních technologií
Grafika znázorňující procentuální změnu ve vysílání vedoucích pracovních míst

Mění se rovněž dovednosti požadované zaměstnavateli; náboroví pracovníci obecně hledají dobře zaoblené uchazeče v technologických funkcích. To odráží povahu inovací v oblasti technologií – nejen požadované technické dovednosti, jako je programování a Java, ale také měkké dovednosti, jako je schopnost pracovat s týmem a poskytovat služby zákazníkům. Hledání uchazečů, kteří mají měkké a technické dovednosti, ukazuje, jak technologie souvisí nejen s přímým technologickým produktem nebo službou nabízenou společností, ale také s obchodními aplikacemi a důsledky, které pochopí, co může technologie udělat pro organizaci a pro zákazníky.

Úroveň zaměstnanosti a odvětví

Obecně se odvětví informačních a komunikačních technologií snažilo přijmout nejvíce zaměstnanců na technických pozicích, po nichž následovala výroba, administrativní služby a finanční služby. Zvýšení počtu technických pracovních míst vytvořených a obsazených v odvětví IKT nemusí být zpočátku překvapivé, ale pouze dále dokládá nárůst významu digitálního průmyslu. Kromě toho vzhledem k tomu, že odvětví IKT následované mimo jiné výrobou a finančními službami naznačuje současnou a budoucí digitalizaci všech odvětví – digitální dovednosti a související sociální dovednosti budou i nadále stále více vyhledávány, neboť budou mít zásadní význam kompetence potřebné k fungování v digitálním prostředí.

Seznam předních odvětví pro nábor pracovních míst v oblasti technologií

© CompTIA

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.