Evropský rok dovedností: Komise dosáhla politické dohody

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 9. března 2023 09.03.2023

Evropská komise uvítala nedávnou politickou dohodu o Evropském roku dovedností 2023. Této dohody dosáhly Evropský parlament a Rada a připravuje půdu pro každoroční oslavu rozvoje dovedností a učení v celé Evropě.

Evropský rok dovedností 2023 je klíčovou iniciativou agendy dovedností pro Evropu vypracované Evropskou komisí. V návaznosti na oznámení předsedkyně Ursuly von der Leyenové ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022 předložila Komise svůj návrh loni v říjnu. Cílem této iniciativy je zvýšit povědomí o významu dovedností a podpořit rozvoj dovedností ve všech odvětvích a na všech úrovních společnosti. Cílem iniciativy je rovněž podpořit investice do rozvoje dovedností a podpořit uznávání dovedností a kvalifikací v celé Evropě.

Evropská komise zdůraznila význam rozvoje dovedností pro stimulaci hospodářského růstu a zajištění sociální soudržnosti. Pandemie COVID-19 zdůraznila, že je třeba, aby se jednotlivci mohli přizpůsobit měnícím se okolnostem a během celého života osvojit si nové dovednosti. Evropský rok dovedností 2023 proto bude hrát klíčovou úlohu při podpoře celoživotního učení a rozvoje dovedností v celé Evropě.

Návrh Komise obsahuje čtyři hlavní cíle, které bude Evropský rok dovedností sledovat:

Program iniciativ a činností a festival EYS

Evropský rok dovedností bude slaví 9. května 2023 v rámci Dne Evropy. Tento festival propojí činnosti související s dovednostmi, které probíhají souběžně v celé Evropě. Rok dovedností potrvá do května 2024, přičemž bude zahájeno a podporováno mnoho opatření a iniciativ. Evropská komise nastínila řadu klíčových cílů iniciativy, včetně podpory rozvoje digitálních dovedností, podpory uznávání neformálního a informálního učení a podpory investic do rozvoje dovedností.

Evropská komise rovněž zdůraznila úlohu zaměstnavatelů při podpoře rozvoje dovedností. Komise vyzvala zaměstnavatele, aby investovali do dovedností svých zaměstnanců a podporovali kulturu učení v rámci svých organizací. Komise rovněž vyzvala zaměstnavatele, aby podporovali uznávání neformálního a informálního učení a povzbuzovali své zaměstnance k získávání nových dovedností po celou dobu své kariéry.

Evropský rok dovedností 2023 se rovněž zaměří na podporu uznávání dovedností a kvalifikací v celé Evropě. Cílem iniciativy bude zajistit, aby Evropané mohli v celé Evropě uznávat své dovednosti a kvalifikace, čímž se podpoří mobilita a zaměstnatelnost v celé EU. V tomto ohledu spadají do této logiky také Evropské ceny digitálních dovedností 2023: jejich cílem je ocenit projekty a iniciativy, které pomáhají překlenout digitální propast. Nyní jemožné se přihlásit a vítězové budou vyhlášeni v červnu.

Mezi hlavními iniciativami Komise zahájí Akademii kybernetických dovedností, jejímž cílem je zvýšit počet odborníků vyškolených v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby se odstranil rostoucí nedostatek talentů v oblasti kybernetiky. Akademie spojí stávající iniciativy s cílem odstranit nedostatky v oblasti kybernetických dovedností a reagovat na potřeby trhu práce v oblasti kybernetické bezpečnosti. Další informace o platformě najdete v brzké době.

Evropská komise zdůraznila význam spolupráce při podpoře rozvoje dovedností. Komise vyzvala všechny zúčastněné strany, včetně vlád, zaměstnavatelů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a organizací občanské společnosti, aby spolupracovaly na podpoře rozvoje dovedností v celé Evropě. Komise rovněž zdůraznila význam zapojení jednotlivců do této iniciativy a vyzvala jednotlivce, aby převzali odpovědnost za vlastní učení a rozvoj dovedností. Z tohoto důvodu bude přijata řada nových návrhů EU na podporu probíhajícího úsilí a dalšího posílení rozvoje dovedností ve všech členských státech.

Další kroky

Evropská komise vyzvala všechny zúčastněné strany, aby spolupracovaly na podpoře rozvoje dovedností v celé Evropě, a zdůraznila význam zapojení jednotlivců do této iniciativy. Úplný program činností a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách věnovaných evropskému roku.

Politickou dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí musí nyní ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Aby se zajistila koordinace činností Evropského roku dovedností na vnitrostátní úrovni, vyzvala Komise členské státy, aby jmenovaly národního koordinátora.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz