Evropský rok dovedností: Komise dosáhla politické dohody

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 9. března 2023 09.03.2023

Evropská komise uvítala nedávnou politickou dohodu o Evropském roku dovedností 2023. Této dohody dosáhly Evropský parlament a Rada EU a připravily tak půdu pro celoroční oslavy rozvoje dovedností a vzdělávání v celé Evropě.

Evropský rok dovedností 2023 je klíčovou akcí v rámci programu Evropské komise pro oblast dovedností v Evropě. V návaznosti na oznámení předsedkyně Ursuly von der Leyenové v jejím projevu o stavu Unie v roce 2022 předložila Komise svůj návrh v říjnu 2022. Cílem iniciativy je zvýšit povědomí o významu dovedností a podpořit rozvoj dovedností ve všech odvětvích a na všech úrovních společnosti. Iniciativa má rovněž podpořit investice do rozvoje dovedností a podpořit uznávání dovedností a kvalifikací v celé Evropě.

Evropská komise zdůraznila význam rozvoje dovedností pro hospodářský růst a sociální soudržnost. Pandemie COVID-19 poukázala na to, že je nutné, aby se jednotlivci dokázali přizpůsobit měnícím se okolnostem a osvojovali si nové dovednosti po celý život. Evropský rok dovedností 2023 proto bude hrát klíčovou roli při podpoře celoživotního učení a rozvoje dovedností v celé Evropě.

Návrh Komise obsahuje čtyři hlavní cíle, které bude Evropský rok dovedností naplňovat:

Program iniciativ a činností a festival EYS

Evropský rok dovedností bude oslaven 9. května 2023 – na Den Evropy – festivalem Evropského roku dovedností. Festival propojí aktivity související s dovednostmi, které se konají souběžně v celé Evropě. Rok dovedností potrvá do května 2024 a bude v něm spuštěno a podpořeno mnoho akcí a iniciativ. Evropská komise vytyčila pro tuto iniciativu řadu klíčových cílů, včetně podpory rozvoje digitálních dovedností, podpory uznávání neformálního a zájmového vzdělávání a podpory investic do rozvoje dovedností.

Evropská komise rovněž zdůraznila úlohu zaměstnavatelů při podpoře rozvoje dovedností. Vyzvala zaměstnavatele, aby investovali do dovedností svých zaměstnanců a podporovali kulturu učení ve svých organizacích. Komise rovněž vyzvala zaměstnavatele, aby podporovali uznávání neformálního a zájmového učení a aby podporovali své zaměstnance v získávání nových dovedností v průběhu jejich kariéry.

Evropský rok dovedností 2023 se rovněž zaměří na podporu uznávání dovedností a kvalifikací v celé Evropě. Cílem iniciativy bude zajistit, aby Evropané mohli své dovednosti a kvalifikace využívat v celé Evropě, a tím podpořit mobilitu a zaměstnatelnost v celé EU. V tomto ohledu do této logiky spadají i Evropské ceny digitálních dovedností 2023: jejich cílem je ocenit projekty a iniciativy, které pomáhají překlenout digitální propast. Přihlášky již byly uzavřeny a vítězové byli vyhlášeni v červnu 2023.

Mezi hlavní iniciativy patří Akademie kybernetických dovedností, jejímž cílem je zvýšit počet odborníků vyškolených v oblasti kybernetické bezpečnosti a odstranit tak rostoucí nedostatek talentů v kybernetické oblasti. Akademie spojí stávající iniciativy, které mají překlenout mezeru v kybernetických dovednostech a reagovat na potřeby trhu práce v oblasti kybernetické bezpečnosti. Více informací naleznete na platformě DSJP.

Evropská komise zdůraznila význam spolupráce při podpoře rozvoje dovedností. Vyzvala všechny zúčastněné strany, včetně vlád, zaměstnavatelů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a organizací občanské společnosti, aby spolupracovaly na podpoře rozvoje dovedností v celé Evropě. Komise rovněž zdůraznila význam zapojení jednotlivců do této iniciativy a vyzvala je, aby převzali odpovědnost za své vlastní vzdělávání a rozvoj dovedností. Proto bude přijata řada nových návrhů EU, které podpoří probíhající úsilí a dále podpoří rozvoj dovedností ve všech členských státech.

Další kroky

Evropská komise vyzvala všechny zúčastněné strany ke spolupráci při prosazování rozvoje dovedností v celé Evropě a zdůraznila význam zapojení jednotlivců do této iniciativy. Celý program aktivit a další informace naleznete na internetových stránkách věnovaných Evropskému roku dovedností.

Politická dohoda dosažená Evropským parlamentem, Radou a Komisí nyní podléhá formálnímu schválení Evropským parlamentem a Radou EU. Aby byla zajištěna koordinace činností evropského roku na vnitrostátní úrovni, vyzvala Komise členské státy, aby jmenovaly národního koordinátora.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz