Evropský summit o vzdělávání

Autor: DigiKoalice Publikováno: 17. prosince 2020 17.12.2020

Transformace digitálního vzdělávání jako hlavní téma evropského summitu o vzdělávání.

Dne 10. prosince 2020 se uskutečnil již 3. ročník Evropského summitu o vzdělávání, tzv. Education Summit, který letos pořádala eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel. Hlavním cílem letošního summitu byla výměna názorů ohledně nově zveřejněných iniciativ Evropské komise – Sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 a Akčního plánu pro digitální vzdělávání na roky 2021-2027.  Summit se rovněž zaměřil na kroky, které by mohly napomoci k rychlejší digitální a zelené transformaci vzdělávání a odborné přípravy. Za Českou republiku na summitu vystoupil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský v panelu o výzvách, kterým vzdělávací systémy čelí ve 21. století v souvislosti se zelenou a digitální transformací. Ta vychází z Nové strategie pro celosvětově konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu.  V panelu o genderové rovnosti ve vzdělávání pak vystoupila proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a spoluzakladatelka neziskové organizace Czechitas, paní Barbora Bühnová, která promluvila o podpoře žen v technických a IT oborech v návaznosti na výše zmíněný Evropský prostor vzdělávání.

Pro komisařku Von der Leyen je vzdělávání a ekologie klíčové

Summit byl zahájen projevy zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU. Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen hovořila o zásadních tématech, jakými jsou klimatická neutralita, udržitelný rozvoj, ekologické školy a výzkum. Dle ní je cílem, aby EU dosáhla více dostupného a inkluzivního učení a vzdělávání. Digitální technologie jsou důležité, klíčová je však prezenční výuka, ke které budou mít přístup žáci s rozličnými „backgroundy“, budou se tak moci navzájem od sebe učit. Prezidentka také avizovala spuštění webu „Education for Climate Coalition“ –  jde o platformu pro sdílení úspěšných projektů v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje a stimulace inovací. Viceprezident Evropské komise Margaritis Schinas zmínil jako hlavní výzvu překonání disparity v přístupu ke vzdělávání. Hovořil také o tom, že v následujícím programovém období bude vyhrazeno více peněz na kulturu a vzdělávání.

Dopolední panelové diskuze

Dále následovaly tematicky zaměřené projevy Judith Polgár, šachové velmistryně, o síle využití šachů ve vzdělávání a profesorky Dublinské univerzity Deirdre Butler o digitální transformaci učení. Judith Polgár mluvila o tom, jak šachy zlepšují paměť, logické a vizuální myšlení, kritické a analytické myšlení, schopnost řešení problému a dělání rozhodnutí, ale i rozvíjí sociální kompetence v podobě zvládnutí prohry a vítězství, dále také napomáhají k sebereflexi a sebekontrole. Velmi významným prvkem je prohlášení evropského parlamentu z roku 2012 o zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů EU a dále také zavádění šachů během i po výuce, kde jde dobrým příkladem aktivita After school chess coachingDopolední část programu byla završena panelem o aktuálních výzvách ve vzdělávání souvisejících s pandemií COVID -19 a digitální transformací. V návaznosti na prioritizaci oblasti vzdělávání a reagování na obdobné krize, jakou je ta současná, byl zmíněn pětiletý plán Evropská agenda dovedností. Vzhledem k velkému nátlaku na pedagogy během jejich práce byla vytvořena nová evropská cena pro inovativní učení (European Prize for Innovative Teaching), jejímž cílem bylo zviditelnění dobré práce učitelů a aby dosáhli většího společenského uznání.

Odpolední panelové diskuze

Odpolední část programu byla rozdělena na tři tematické bloky, ve kterých probíhaly dvě paralelní diskuze. Ministři členských států společně s experty, zástupci studentů, stake-holderů a evropských institucí diskutovali otázky týkající se možností zlepšení financování školství, zelené a digitální transformace (zmíněna nutnost inkluzivity, zapojení studentů i učitelů), inovací ve vzdělávání (Evropské centrum pro digitální vzdělávání, nové pedagogické přístupy a mediální gramotnost pedagogů), budoucí podoby programu Erasmus+ a Evropských univerzit. Rovněž byla probrána problematika genderových aspektů ve vzdělávání. Evropská komise publikovala genderový akční plán, který stanovuje podporu rovnosti mužů a žen jako prioritu všech vnějších politik. V závěrečné části summitu nastupující portugalské předsednictví informovalo o plánovaných akcích na nadcházející období. V lednu proběhne neformální jednání ministrů školství. Důležité kroky a opatření budou následně projednány na Sociálním summitu v květnu v Portugalsku.

Záznamy jednotlivých panelů a výstupy z nich jsou k dispozici na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/education/summit/digital-education-transformation_en.