Evropský týden programování – to nejzajímavější z #TeachDay

Autor: Josef Dašek Publikováno: 5. září 2021 05.09.2021

#TeachDay – interaktivní workshopy a inspirativní řečníci

V sobotu 22. května 2021 jsme se sešli na našem prvním #TeachDay, který moderovala koordinátorka #CodeWeekAnnika Ostergren Pofantis. Do této jedinečné virtuální akce se zapojilo přes 580 účastníků z celého světa, své myšlenky představilo více než 30 řečníků, přičemž inspirovali stovky pedagogů a programátorů nadšenců.

Den zahájil úvodním projevem Thierry Breton, komisař EU pro vnitřní trhy, který vyzdvihl důležitost role učitelů, kteří pomáhají svým studentům stát se digitálními odborníky.

Dopoledne přednesl hlavní projev Massimo Banzi, spoluzakladatel společnosti Arduino.

Během dne se konaly různé panelové diskuse. První panel vedlaArjana Blazic z týmu Evropského týdne programování, která diskutovala o inovacích ve vzdělávání s JoeSheikem, ředitelem ThamesValleyDistrict School Board, aKaren Triquet, výzkumnou pracovnicí (Ph.D.) a vědkyní v oblasti vzdělávání a chování.

Dále to byla Lidija Krali, hlavní členka EDWEa vedoucí analytička znalostního týmu EuropeanSchoolnet a ambasadorka eTwinningu, a Robert Ford, ředitel BritishCouncil Int. School v Moldavsku. Diskutovali o tom, jak by učitelé mohli začlenit inovace do výuky, ať už ve třídách či mimo ně.  Jeden z nejlepších tipů z této diskuse zazněl od Lidije Krali, která řekla: „Nezabíjejte ty, kteří se brzo přizpůsobí. Pomozte inovátorům ve vaší komunitě zlepšit se, abyste se zlepšili i vy.“ Celý panel se shodl na tom, jak je důležité mít odvahu zkoušet nové nápady a šířit je dál, navazovat kontakty, a že je nutné rozšiřovat seznam osvědčených postupů.

Odpolední panelová diskuse, kterou společně moderovaly Arjana Blazica MahaElkheir z týmu Evropského týdne programování, se zaměřila na rozmanitost v kódování. Zúčastnili se jí Prof. Alberto Barbero, zakladatel Scratch 4 Disability, Dr. Evangelia Balatsou, kognitivní neuroložka a zakladatelka GreekGirls CodeEllen Walker, velvyslankyně Evropského týdne programován ípro Švýcarsko a zakladatelka RightsTechWomen, a Hannah Bryson. Zaznělo mnoho otevřených výroků o rozmanitosti a rovnosti žen a mužů, zejména pokud jde o kódování. Dr. Evangelia Balatsou zdůraznila: „Naším prvotním cílem je vyzdvihnout práci řeckých žen v oblasti vědy a technologií. Chceme zesílit jejich hlas a povzbudit další mladé ženy a dívky, aby se k nim přidaly.”

Dopolední kurz vedl Alessandro Bogliolo, velvyslanec Evropského týdne programování a profesor informatiky, vědy a technologie na univerzitě v Urbinu, který přednesl zajímavou přednášku na téma humanizovaná informatika. Vysvětlil, že počítače se nacházejí ve fázi vývoje, kdy se snaží porozumět lidskému chování a učit se ze zkušeností. Dále uvedl, že programování se stalo tak špičkovou profesní kompetencí, že odrazuje lidi od pochopení jeho základních principů, a nabádá všechny, aby se tím nenechali odradit. Zdůraznil, že algoritmy jsou pro člověka dosud nejdůležitějším výdobytkem ve světě programování.

Odpoledne se k nám připojili Carmelo Presiccea Tracy Tangz týmu Scratch. Scratch pomáhá mladým lidem naučit se kreativně myslet, systematicky uvažovat a spolupracovat, což jsou základní dovednosti pro život ve 21. století.  Ukázali některé nové funkce, včetně vytváření zábavných filtrů využívajících rozpoznávání obličejů a scratchideaspage (stránky s nápady Scratch) se skvělými návody na nejrůznějšíaktivity. Položili také zajímavou otázku, jak lze vytvořit prostředí, ve kterém by se lidé nebáli dělat chyby. Dále zdůraznili význam ambiciózních a motivovaných učitelů, kteří během hodin studentům předávají svou vášeň pro programování.

V rámci workshopů měli účastníci na výběr z celé řady možností a témat, mohli se volně pohybovat mezi jednotlivými virtuálními místnostmi a zároveň navazovat kontakty s kolegy a odborníky z učitelské komunity.

Během odpoledního workshopu „AI a strojové učení: reálné případy použití“ se Marco Neves, podílející se na the learning bit on AI (učícím se bitu v AI), zabýval budoucností z technologického hlediska. Uvedl celou řadu příkladů, kdy je artificialintelligence (umělá inteligence) již součástí našeho každodenního života – nakupování online, vyhledávače a zábavné filtry na našich profilech na sociálních sítích jsou jen některými z jím uvedených příkladů.

Pauline Maas během svého poutavého workshopu hovořila o Tinkeringu a STEAMu s využitím micro:bit. Vysvětlila, že nejlepší je začít s výukou micro:bitu od 10 let – začít jednoduše, používat nejrůznější příslušenství, např. vánoční osvětlení, být kreativní (ona sama sestavuje nejrůznější postavičky zvířátek vytvořených z micro:bitu) a v průběhu své cesty k programování růst. Pokud to chcete vyzkoušet auž se nemůžete dočkat, Pauline pro vás vytvořila kurz micro:bitu– zjistěte, jak si můžete vytvořit robota pomocí micro:bitu!

Maria Tsapara a AnthiArkouli na svém workshopu vysvětlily, jak mohou učitelé zvyšovat povědomí o globálních problémech tím, že propojí výuku o cílech udržitelného rozvoje (SDG)s učením programování. Ve svém workshopu se zaměřily na cíl SDG 13, tedy na opatření v oblasti klimatu, a probraly řadu kódovacích aktivit, které mohou učitelé mateřských škol a prvního stupně základních škol zahrnout do svých hodin. Na sezení měli účastníci příležitost si také vyzkoušet své znalosti pomocí kvízu!

Mezitím Matthias Löwe zahájil svůj workshop slovy, že herní design není těžký. Uvedl řadu příkladů her, od velkých 3D světů po způsob uměleckého vyjádření, od příspěvků v rámci game jam (hackatonu) po experimentální představení. Zdůraznil, že při vývoji her je nejdůležitější kreativita, nikoliv technické dovednosti. Povzbudil účastníky k práci na vlastních hrách s využitím snadno použitelného nástroje. Účastníci rozvíjeli své herní nápady výběrem avatarů, světů, dalších lidí, cílů a věcí z velkého množství možností. Nakonec začali kreslit a ze spojených obrázků se pomalu stala hra!

Jaka Zeleznikar zahájil svůj workshop popisem tvůrčího psaní a digitálních technologií a jejich významu pro e-learning. Zdůraznil zásadní roli, kterou může kódování hrát ve vzdělávání, a popsal jeho poetickou stránku. E-poezii lze nalézt v mnoha „digitálních sbírkách“, jako je například ELO (Organizace elektronické literatury). Jaka také ukázal vůbec první algoritmy, které využívají umělou inteligenci k tvorbě poezie. Na závěr svého workshopu ukázal, jak naučit děti používat základy jazyka HTML, chceme-li změnit obsah webových stránek v prohlížečích.

Na Teach Day se představilo 11 vystavovatelů z oblasti vzdělávání, kteří aktivně podporují programování ve školách. U každého stánku představili zástupci své iniciativy a programy formou videí, plakátů a živých prezentací s cílem ukázat učitelům a účastníkům ty nejzajímavější novinky. Účastníci měli v rámci Teach Day možnost pohovořit s následujícími vystavovateli: Code Club, Code.org, Google, LibertyGlobal, Makeblock, Meet&Code, Micro:bit, Public Libraries 2030, Science on Stage, Scottie Go! a Strawbees.

Uvidíme se na #CodeWeek!

Celkově byl #TeachDay velmi úspěšný. Zeptali jsme se účastníků, jaké slovo je napadlo, když se ohlédli za tímto dnem. Mezi tři nejčastějšími patřily „motivace, spojení a inspirace“.

Nemůžeme se dočkat, až uvidíme všechny aktivity, které uspořádá naše motivovaná komunita v průběhu Code Week 9.-24.října.