Evropský týden programování v Rakousku – digitalizace ve škole

Autor: Josef Dašek Publikováno: 30. září 2021 30.09.2021

Rozhovor s ambasadorkou Evropského týdne programování v Rakousku Andreou Mayr-Stalderovou.

V loňském roce se v Rakousku uskutečnilo více než 3 000 aktivit v rámci Evropského týdne programování a v tabulce aktivit na obyvatele jste se umístili na třetím místě. Čemu vděčíte za tento úspěch? 

V Rakousku existuje velmi aktivní iniciativa s názvem eEducation.at. V současné době je do ní zapojeno 2 700 škol. Mnoho z nich využilo možnosti zúčastnit se Evropského týdne programování. eEducation.at vznikla z iniciativy ministerstva školství již před několika lety. Nastal okamžik, kdy jsme si uvědomili, že místo paralelního plánování bychom měli aktivity eEducation spojit s Evropským týdnem programování.

Remote Robotics Sisi a Franz, Code Week Rakousko, 2020

Jak je Evropský týden programování organizován v Rakousku?

Učitelé a další zúčastněné strany se obvykle setkávají tváří v tvář na vzdělávacích akcích, jako je„Interpädagogica“ nebo „eEducationFachtagung“, kde se věnují digitalizaci ve školách. Koordinátoři a někteří velmi aktivní členové se obvykle scházejí na jaře, aby projednali naše plány pro nadcházející ročník Týdne programování.

Kdo jsou vaši hlavní partneři?

Když jsem se před pěti lety začalado této akce aktivně zapojovat, zaměřili jsme se na nevládní organizace a malé firmy, které nabízejí kurzy pro děti, softwarové vývojáře, zájemce z řad veřejnosti atd.Abychom naše aktivity rozšířili mezi širší veřejnost, začali jsme se obracet na místní správu s žádostí o finanční podporu, kterou jsme také dostali. Pořádali jsme skvělé akce, jako je vídeňský Parktour, což je v podstatě kódovací akce pod širým nebem pro učitele, děti a každého, kdo se chce zapojit. Je to poměrně riskantní, ale zatím nám povětrnostní podmínkypřály. Byl to vynikající experiment, ale také skvělá příležitost pro budování místní komunity.

Další iniciativou, z níž mám radost, je Meet And Code, která nabízí granty malým projektům a organizacím, aby mohly během Evropského týdne programování pořádat kurzy, workshopy apod. Myslím, že je to zdroj inovativních vzdělávacích programů, které, jak samozřejmě doufáme, budou mít udržitelný efekt na místní úrovni.

Vídeň – ParkTour

Řekněte nám prosím více o rakouské platformě, do které učitelé registrují akce zaměřené na kódování a digitální gramotnost a jak souvisí s Evropským týdnem programování. 

Pro školy je to poměrně atraktivní služba. Každá škola se může zaregistrovat a zlepšit svůj status na platformě tím, že bude pravidelně pořádat kurzy kódování nebo digitální gramotnosti. Čím lepší je její status, tím větší finanční podporu na další vzdělávání učitelů v oblasti informatiky škola získá. Díky tomu je možné pořádat školení na všech úrovních – od 1. stupně, přes 2. stupeň ZŠ, střední školy až po střední odborné školy.

Znamená to, že programování je v rakouských školách povinný předmět? 

Existují nové osnovy pro digitalizaci, podle kterých je digitální gramotnost na základních a středních školách povinná. Není však zavedena jako nový předmět, ale spíše jako mezioborová iniciativa. Stále je zde velký prostor pro zlepšení a je třeba se posunout od výuky konkrétních nástrojů k výuce informatického myšlení a řešení problémů.

Jaké jsou nejoblíbenější aktivity v rámci Evropského týdne programování v Rakousku? 

Mnoho aktivit ve školách využívá Scratch, protože tato platforma je uživatelsky přístupná a učitelé mají k dispozici hodně výukových materiálů.

Mezi mladšími ročníky je velmi oblíbené také kódování Unplugged.

Kromě toho jsme měli mnoho aktivit využívajících Snap!, včetně několika úvodních kurzů. V současné době pracovní skupina v Laboratoři budoucího vzdělávání zavádí nový výukový plán proSnap!.

Podle zpětné vazby z terénu, proč se učitelé a studenti v Rakousku účastní Evropského týdne programování? Jakou mají motivaci?

Učitelé jsou různorodá skupina lidí, takže se to liší. Některé motivují pobídky vzdělávacího systému. Řekl bych, že mnoho pedagogů se účastní proto, že vědí, že kvalifikace v oblasti informatiky je dnes nezbytná. Musíme naše děti naučit, jak se aktivně zapojit. Týden programování se právě na to zaměřuje.

Jaké jsou vaše tipy pro učitele, kteří chtějí zařadit kódování do svých výukových plánů?

Můj tip pro učitele, kteří s kódováním začínají, zní: ať je to jednoduché a praktické. Vyberte si téma, které znáte, a začněte buď v offline kódování, nebo si vyberte Scratch či Snap!. Nezapomeňte si o víkendu předtím doma všechno vyzkoušet.

Nějaké další rady, o které byste se chtěl podělit s ostatními zeměmi?

Každá země je samozřejmě jiná. Pro nás bylo zásadní zapojit ministerstvo školství. Pomohlo nám to dostat se do škol. Vytvoření této spolupracující sítě také umožňuje externím institucím přinášet do škol své nápady.

Dále velmi obecně, řekl bych, že je dobré zjistit, jakým způsobem jiné země nebo kontinenty seznamují studenty s inovativními kódovacími projekty. Mě to velmi inspiruje a obvykle se snažím najít si čas na tento typ výzkumu.

Evropský týden programování se koná od 9. do 24. října. Jaké jsou vaše plány pro rok 2021? 

Je to jednodušší i složitější než loni. Vzdělávací sektor byl a stále je masivně zatížen. Na učitele bylo kladeno tolik požadavků navíc, že by stěží mohli udělat ještě něco víc. Také kvůli nejistotě situace ohledně podzimní výuky je plánování o něco náročnější než obvykle.

Pozitivní je, že je to snazší, protože už máme mnohem více zkušeností, ze kterých můžeme vycházet, a nabídnout řešení pro hybridní výukové situace. Na základě těchto podmínek budeme definovat naše cíle pro rok 2021.