O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Cílem této výzvy k podávání nabídek je vyvinout nástroj pro urychlení digitální transformace (DTA), který podpoří síť evropských center pro digitální inovace (EDIH) a v konečném důsledku urychlí digitální transformaci evropského hospodářství.

Hlavními cíli dohody o zamezení dvojího zdanění bude poskytování těchto služeb:

  • Budování komunit a odborná příprava, včetně pokynů pro uzly, poskytování služeb a materiálů v oblasti odborné přípravy, akcí zaměřených na budování komunit.
  • Propojení s příslušnými iniciativami, poskytnutí zainteresovaným evropským střediskům pro digitální inovace možnost zapojit se do příslušných regionálních, vnitrostátních a evropských iniciativ.
  • Posouzení dopadů a mapování silnic: sběr a analýza klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) definovaných pro EDIH.
  • Přítomnost on-line, externí komunikace, nástroje a podpora.
  • Správa interaktivního katalogu evropských center pro digitální inovace a dalších digitálních kapacit financovaných z programu Digitální Evropa.

Lhůta pro předložení: Března 2022

Veřejný zadavatel: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie (CNECT)

Referenční číslo nabídky: CNECT/2021/OP/0004

Hospodářské subjekty, které mají o tuto výzvu zájem, se vyzývají, aby si přečetly další informace a podaly nabídku prostřednictvím elektronického systému pro podávání nabídek (e-Submission), který je k dispozici na internetových stránkách TED e-Tendering.

Příjemci

Podmínky financování