O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Aliance pro sektorální spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech, a to s cílem krátkodobých intervencí i dlouhodobých strategií.

Tyto aliance budou realizovány ve 14 průmyslových ekosystémech stanovených v nové průmyslové strategii pro EvropuVýsledky aliancí pro sektorální spolupráci v oblasti dovedností, tj. poznatky o odvětvových dovednostech, strategie v oblasti dovedností, profesní profily, programy odborné přípravy a dlouhodobé plánování, budou významným příspěvkem k práci odvětvových partnerství, která se připojila k Paktu pro dovednosti.

Lhůta pro podání přihlášky: Září 2022 17:00 hod. bruselského času

Příjemci

Organizace mohou být zapojeny jako řádný partner, přidružený subjekt nebo přidružený partner v rámci skupiny 2 – Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (plán). Mohou se jednat o veřejné nebo soukromé organizace legálně usazené v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo v jakékoli třetí zemi nepřidružené k programu.

Podmínky financování