O příležitosti

V rámci této výzvy programu Erasmus+ budou financovány projekty budování kapacit. Jsou definovány jako projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v programových a partnerských zemích. Zaměřují se na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního učení jako hybné síly udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.

Akce bude zaměřena na:

 • zvyšování kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání,
 • podporovaly činnosti neformálního učení v partnerských zemích, zejména zaměřené na mladé lidi s omezenými příležitostmi, s cílem zlepšit úroveň kompetencí a zároveň zajistit aktivní účast mladých lidí ve společnosti;
 • podporu rozvoje práce s mládeží v partnerských zemích, zlepšování její kvality a uznání,
 • podporu vývoje, testování a zavádění systémů a programů neformální vzdělávací mobility v partnerských zemích,
 • přispívání k provádění strategie EU pro mládež na období 2019–2027, včetně 11 evropských cílů v oblasti mládeže,
 • podporu spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ,
 • posílit součinnost a doplňkovost s formálními vzdělávacími systémy a/nebo trhem práce.

Návrhy by se měly zaměřit na jednu nebo více z následujících tematických oblastí:

 • politická účast a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí,
 • začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi,
 • demokracie, právní stát a hodnoty,
 • posílení postavení/zapojení/zaměstnatelnost mladých lidí,
 • mír a usmíření po ukončení konfliktu,
 • životní prostředí a klima,
 • zákaz diskriminace a genderová rovnost,
 • digitální a podnikatelské dovednosti.

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 1. července do 17:00:00 (SEČ).

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Příjemci

Neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže); národní rady mládeže, veřejné orgány na místní, regionální nebo celostátní úrovni, vzdělávací nebo výzkumné instituce, nadace atd.

Podmínky financování

 • Projekty budování kapacit jsou nadnárodní a zahrnují nejméně dvě organizace ze dvou různých programových zemí a 2 organizace z alespoň 1 způsobilé partnerské země (tj. nejméně 4 organizace z nejméně 3 zemí).
 • Projekty budování kapacit mohou trvat jeden, dva nebo tři roky. Dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to podle cíle projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.