O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Iniciativa BUILD UP Skills, která byla zahájena v roce 2011, podporuje zvyšování kvalifikace profesionálů
v oblasti budov v celé Evropě s cílem zajistit renovace budov s vysokou energetickou náročností, jakož i nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Návrhy by se měly zabývat jedním ze dvou níže uvedených oblastí působnosti:

Oblast působnosti A: Restartování národních platforem a plánů pro dovednosti BUILD UP

Návrhy předložené v rámci tohoto tématu by měly podporovat práci vykonanou v rámci evropského stavebního plánu, který se zaměřuje na odborné vzdělávání a přípravu především pro odborníky v oblasti modrých kolektorů.

Oblast působnosti B: Zásahy v oblasti prohlubování dovedností a rekvalifikace umožňující dekarbonizovaný fond budov

Návrhy by měly vytvořit novou a/nebo modernizovat stávající odbornou přípravu a kvalifikaci pro všechny typy odborníků zapojených do hodnotového řetězce budov („modrý límec“ a/nebo „bílý límec“), který by se zabýval jednou nebo několika určenými prioritními oblastmi, včetně

  • Digitální dovednosti podporující větší energetickou náročnost budov, zejména prostřednictvím většího využívání informačních modelů budov.

Lhůta: Listopadu 2022, 17:00:00 bruselského času

Příjemci

Podmínky financování