O příležitosti

EURAXESS – Výzkumní pracovníci v pohybu je unikátní celoevropská iniciativa, která profesionálním výzkumným pracovníkům poskytuje informační a podpůrné služby. Za podpory Evropské unie, členských států a přidružených zemí podporuje mobilitu výzkumných pracovníků a profesní rozvoj a zároveň posiluje vědeckou spolupráci mezi Evropou a světem.

Na internetových stránkách EURAXESS jsou shromážděny různé možnosti financování. Lze je filtrovat podle typu financování, oblasti výzkumu, profesní dráhy, země nebo evropského výzkumného programu. 

Příjemci

Profesionální výzkumní pracovníci.

Podmínky financování

Podmínky financování se mohou lišit v závislosti na možnosti financování.