O příležitosti

Makroregiony EuroAccess je on- line informační a vyhledávací nástroj o financování EU, který je k dispozici ve čtyřech makroregionech EU: Region Baltského moře (EUSBSR), Podunají (EUSDR), jadransko-jónský region (EUSAIR), alpský region (EUSALP).

Jeho cílem je pomoci subjektům s projektovými nápady nalézt vhodné zdroje financování EU.

EuroAccess obsahuje údaje z více než 350 programů financování EU a výzev k předkládání návrhů projektů v rámci těchto programů.

Příjemci

Kritéria způsobilosti se mohou lišit v závislosti na programu financování.

Podmínky financování

Podmínky financování se mohou lišit v závislosti na programu financování.