O příležitosti

EuroHPC Joint Undertaking je společnou iniciativou EU, evropských zemí a soukromých partnerů, jejímž cílem je vytvořit ekosystém světové třídy superpočítačů v Evropě.

Umožňuje zúčastněným zemím EU a EuroHPC koordinovat své úsilí a sdružovat své zdroje s cílem zavést v Evropě exakapacitní superpočítače světové úrovně, které budou schopny provádět více než jeden bilion operací za sekundu a vyvíjet inovativní superpočítačové technologie a aplikace.

Internetové stránky společného podniku EuroHPC poskytují informace o otevřených výzvách souvisejících s tématem vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC).

Příjemci

Jakákoli organizace, která může přispět k plnění cílů programu v oblasti výzkumu a inovací.

Podmínky financování

Kritéria způsobilosti se mohou lišit v závislosti na otevřené výzvě.