O příležitosti

Činnosti v rámci tohoto tématu budou pilotovat a uplatňovat zásady datového prostoru pro inteligentní komunity definované v plánu, a to ve velkém měřítku a s dobrým zeměpisným pokrytím, s cílem vybudovat kapacitu EU pro propojení údajů ze všech příslušných oblastí v souladu s jejich zvláštními právními předpisy. Přispějí rovněž k doladění a zlepšení plánu prostřednictvím průběžné zpětné vazby k projektu. Tento datový prostor bude řízen veřejnými držiteli dat s využitím nástrojů založených na otevřených standardech a bude podporován společnou platformou middleware. Měla by rovněž vytvářet synergie s projektem.

Výsledky a výstupy

  • Inovativní a sjednocený datový prostor inteligentních komunit, včetně velkého počtu komunit v EU, podporovaný řešeními middlewarových služeb.
  • 10 až 12 meziodvětvových datových pilotních projektů pokrývajících celou EU s využitím společných souborů údajů. Ty potvrdí a přispějí k vylepšení plánu, jakož i zdokonalení jeho dlouhodobého (hospodářského) plánu udržitelnosti.

Akce bude financovat konsorcium příslušných zúčastněných stran na straně nabídky a poptávky s cílem podpořit inovace ve velkém počtu měst a komunit EU, aniž jsou dotčeny odvětvové právní předpisy. Pilotní projekty budou v souladu se zásadami plánu inteligentních komunit pro datový prostor a ve vhodných případech budou využívat stávající normy a dodržovat odvětvové právní předpisy.

Lhůta pro předložení žádosti: Ledna 2023 17:00 bruselského času

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Příjemci

Podmínky financování