O příležitosti

Grant pro školy je určen základním školám, středním školám a středním odborným učilištím, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku.

Společnost EDUteam zajistila partnery pro podporu českých škol a s jejich finanční pomocí posouvá školy v získávání nových technologií a rozvoji kompetencí českých učitelů pro využití těchto technologií ve školní výuce.

Příjemci

Základní školy

Střední odborné školy a odborná učiliště

Podmínky financování

Pro základní školy

Pokud máte zájem o bezplatnou návštěvu EDUbusu na vaší škole i se seminářem pro vybrané učitele, tak se neváhejte přihlásit. Návštěva se skládá ze dvou částí:

  • První část – dopolední programy pro žáky. V rámci tohoto bloku si vyberete z nabídky po gramů pro žáky na stránkách edubus.cz zaměřený na oblast, kterou chce škola rozvíjet.
  • Druhá část – odpolední blok pro učitele. Obsah setkání se přízpůsobí svým rozsahem ( 25 – 180 min.) i svým zaměřením požadavkům školy.

Více informací na https://edugrant.cz/grant-pro-zakladni-skoly/.


Pro střední odborné školy a odborná učiliště

Komplexní pomoc školám v zavádění moderních pomůcek do škol. Více informací na https://edugrant.cz/grant-pro-stredni-odborne-skoly-a-odborna-uciliste/.

Podání žádosti přes formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxf9CHKn_6okKZtg5wkCqqTjbvy6DdDJS92FNWTaq8nvuHLg/viewform.