O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

EIC Transition se zaměřuje na vývoj vaší technologie i podnikatelského záměru, čímž zvyšuje jeho technologickou a tržní připravenost.

Toto téma nemá předem stanovené tematické priority a je otevřeno návrhům v jakékoli oblasti vědy, techniky nebo aplikace.

Očekávané výsledky projektu ERI Přechod jsou technologie, u níž se prokáže, že je účinná pro zamýšlené použití, a obchodní model, jeho počáteční validaci a obchodní plán pro jeho uvedení na trh. Očekává se rovněž, že duševní vlastnictví vytvořené vaším projektem ERI Transition bude odpovídajícím způsobem formálně chráněno.

Ve všech vybraných oblastech by se projekty ERI Přechod měly vyváženým způsobem zabývat rozvojem technologií i trhu/podnikání, případně včetně iterativních vzdělávacích procesů založených na včasné zpětné vazbě od zákazníků nebo uživatelů. 

Lhůta: Září 2022

Příjemci

Podmínky financování