O příležitosti

Soutěž je otevřena začínajícím podnikům, které prokázaly užitečnost svého řešení prostřednictvím spolupráce s velkou výrobní korporací, a to buď prostřednictvím pilotního projektu, nebo projektu ověřování koncepce, který prokazuje platnost jejich technologie. 

Soutěž se zaměřuje konkrétně na začínající podniky s řešeními, která spadají do jedné ze stěžejních iniciativ EIT Výroba:

  • Flexibilní výrobní systémy pro konkurenceschopnou výrobu
  • Systémy s nízkou environmentální stopou a oběhové hospodářství pro zelenou výrobu
  • Digitální a kolaborativní řešení pro inovativní výrobní ekosystémy
  • Spolupráce mezi člověkem a strojem pro sociálně udržitelnou výrobu

Lhůta: Července 2022, 23:59 SELČ

Příjemci

Podmínky financování

osm (8) začínajících podniků obdrží peněžní cenu ve výši 20000 EUR, aby se urychlilo rozšiřování jejich řešení.  Kromě toho bude udělena peněžitá cena ve výši 5 000 EUR předním začínajícím podnikům pocházejícím ze země RIS a začínajícím začínajícím podnikům s nejvyšším postavením.