O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Elise, projekt financovaný v rámci programu Horizon 2020, zveřejnila výzvu pro malé a střední podniky, aby vyvinuly služby nebo aplikace umělé inteligence v jedné z prioritních oblastí ELISE/ELLIS s podporou vědeckého poradce.

Elise hledá projekty založené na aplikacích umělé inteligence, které se zabývají vývojem a zaváděním technologií a systémů alespoň v jedné prioritní oblasti z celkového počtu 16 navrhovaných projektů. Prioritní oblasti vycházejí z výzkumných programů ELISE/ELLIS, ale neomezují se na ně, pokud se návrhy zabývají společenskými a ekonomickými výzvami s velkým dopadem s využitím strojového učení. 

Vědecký poradce je výzkumný pracovník pozvaný žadatelem, který souhlasí s tím, že bude malým a středním podnikům poskytovat poradenství při vývoji aplikace nebo služby umělé inteligence. Poradce musí mít titul PhD v oboru, který je pro daný projekt relevantní. Poradce musí být nezávislý a nemůže mít žádné formální vazby na žadatele (NP, dohoda o mlčenlivosti nebude považována za formální vazbu).

Financování:

  • do celkové výše 60000 EUR na projekt
  • Vybráno bude maximálně 16 malých a středních podniků.

Více informací o výzvě a úplný seznam prioritních oblastí naleznete na tomto odkazu.

Lhůta pro podání přihlášky je 16. února 2023 ve 13:00 SEČ.

Příjemci

Podmínky financování