O příležitosti

ErasmusIntern.org je internetová platforma, na níž mohou společnosti a organizace nabízet volná místa stáží jednotlivcům, kteří hledají mezinárodní příležitosti. Stránka stipendia nabízí jako součást platformy o financování pro studenty, kteří se zajímají o iniciativu Erasmus+ Mobilita pro stáže. 

Jako součást programu Erasmus+ umožňuje program Erasmus+ mobilita pro stáže studentům strávit 2 až 12 měsíců v zahraničí a absolvovat stáž v podniku nebo organizaci s grantem. Studenti by tak mohli rozvíjet specifické dovednosti, včetně jazykových dovedností, a zlepšit své porozumění hospodářským a sociálním podmínkám země, v níž získávají pracovní zkušenosti.

Příjemci

Studenti.

Podmínky financování

Stáže v zahraničí lze absolvovat po dobu 2 až 12 měsíců v jednom studijním cyklu a nejdéle do jednoho roku po ukončení studia. Výše grantu závisí na cílové zemi. Nezbytné kroky k účasti na programu Erasmus+ Mobilita pro stáže:

  • Přihlásit se na univerzitě.
  • Připravit potřebné dokumenty.
  • Najděte přijímající podnik/organizaci, kde bude stáž probíhat.