O příležitosti

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, který novým nebo potenciálním podnikatelům poskytuje příležitost učit se od zkušených podnikatelů provozujících malé podniky v jiných zúčastněných zemích.

Výměna zkušeností probíhá během pobytu se zkušeným podnikatelem, což novému podnikateli pomáhá získat dovednosti potřebné k provozování malé firmy. Hostitel má prospěch z nových pohledů na svůj podnik a má příležitost spolupracovat se zahraničními partnery nebo se dozvědět o nových trzích.

Příjemci

Program podporuje účast obou stran:

  • Noví podnikatelé, kteří pevně plánují založit vlastní podnik nebo již v posledních třech letech začali podnikat.
  • Zkušení podnikatelé, kteří vlastní nebo řídí malý nebo střední podnik v jedné ze zúčastněných zemí.

Podmínky financování

Výše finanční podpory a související podrobnosti podléhají finanční dohodě podepsané mezi novými podnikateli (NE) a zprostředkujícími organizacemi a vychází z měsíční jednorázové částky pro zemi výměny a skutečné doby strávené v zahraničí s hostitelským podnikatelem (HE).