O příležitosti

Evropská rada pro inovace (ERI) podporuje výzkumné pracovníky a inovátory, kteří vyvíjejí vysoce rizikové průlomové inovace s potenciálem vytvářet nové trhy a zvyšovat pracovní místa, růst a prosperitu v Evropě. ERI je otevřena nápadům v jakékoli oblasti inovací a je možné ji uplatnit kdykoli v průběhu roku.

ERI nabízí tři typy programů:

  1. Pathfinder pro výzkumíky a technology (radikálně nové technologie vznikající z výzkumu založeného na spolupráci); 
  2. Akcelerátor pro začínající podniky, malé podniky a podnikatele (rozvoj a rozšíření vysoce rizikových inovací);
  3. Přechod na inovační činnosti, které jdou nad rámec experimentálního ověření zásady v laboratoři.

Příjemci

Podnikatelé, malé a střední podniky a akademičtí partneři.

Podmínky financování

Podmínky financování se mohou lišit v závislosti na typu programu.