O příležitosti

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je jedním z hlavních finančních nástrojů politiky soudržnosti EU.

Jeho cílem je pomáhat při zmírňování rozdílů v úrovni rozvoje evropských regionů a snižovat zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů. Zvláštní pozornost je věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Hnacím motorem investic v období 2021–2027 bude pět hlavních cílů EU:

  1. Inteligentnější Evropa
  2. Zelenější a bezuhlíková Evropa
  3. Propojenější Evropa se strategickými dopravními a digitálními sítěmi
  4. Sociálnější Evropa
  5. Evropa bližší občanům

Příjemci

Jednotlivci, organizace a podniky.

Podmínky financování

Evropský fond pro regionální rozvoj věnuje zvláštní pozornost specifickým územním charakteristikám. Přidělování zdrojů bude záviset na kategorii regionu, které jsou klasifikovány jako:

  1. less developed,
  2. transition,
  3. more developed.