O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Akce Erasmus Mundus je součástí programu Erasmus+. Jeho cílem je podporovat excelenci
a celosvětovou internacionalizaci vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů na magisterské úrovni, včetně specializace na IKT.

Obecným cílem této výzvy je poskytnout konsorciím Erasmus Mundus a Evropské komisi platformu pro výměnu a vytváření sítí zdola nahoru z akademického, pedagogického, vědeckého a administrativního hlediska. Ačkoli hlavním zaměřením zůstává podpora výměny a sdílení znalostí, důraz je rovněž kladen na vytvoření/konsolidaci budoucí struktury (struktur) pro zastoupení konsorcií Erasmus Mundus.

Příjemci

Této výzvy k podávání nabídek se může za stejných podmínek účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která spadá do oblasti působnosti Smluv, jakož i mezinárodní organizace.
Je rovněž otevřen všem fyzickým a právnickým osobám usazeným ve třetí zemi, která má s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Podmínky financování

Cílem této výzvy k podávání nabídek je vytvořit podpůrnou strukturu programu Erasmus Mundus s cílem podpořit příjemce a útvary EK prostřednictvím platformy pro výměnu a vytváření sítí zdola nahoru, a to z akademického, pedagogického, vědeckého a administrativního hlediska.

Konkrétně budou žadatelé požádáni, aby: identifikovat a podporovat výměnu osvědčených postupů; vytvořit komunitní strukturu pro výměnu znalostí a strukturu zastoupení konsorcií Erasmus Mundus; opatření týkající se dopadu programu Erasmus Mundus a podpora využívání výsledků.