O příležitosti

Grantový program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ

Mezi nejdůležitější aktivity Letiště Praha, a. s. směrem k ochraně životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem patří program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ. Letiště Praha, a. s.  do něj od roku 2004 investovalo přes 350 milionů korun.

Finanční podporu získaly především projekty na ochranu vodních toků, ovzduší a protihlukové ochrany, snižování prašnosti, vysazování zeleně, odpadového hospodářství nebo rekultivace krajiny pro turistiku či rekreaci.

Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje dvanáct obcí a pět městských částí Prahy, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navržené projekty v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s. Ta posuzuje, zda projekty skutečně prospějí zlepšení životního prostředí.

Letiště Praha, a. s. doposud podpořila opravy místních komunikací, výstavbu a rekonstrukce kanalizačních systémů, regeneraci obecních parků, výstavbu dětských hřišť, klidových zón, cyklostezek nebo naučných stezek. Investice směřovaly také do likvidace černých skládek, sběrných dvorů, třídění odpadu či likvidace autovraků z veřejných prostranství.

Více informací: https://www.prg.aero/grantovy-program-zijeme-zde-spolecne.

Grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ

Kromě protihlukových opatření a podpory životního prostředí se provozovatel Letiště Václava Havla Praha snaží ve svém okolí podporovat také další aktivity související s každodenním životem místních občanů. Právě s tímto záměrem byl v roce 2007 zaveden grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ zaměřený na podporu veřejně prospěšné činnosti. Finanční příspěvek mohou získat konkrétní obce a městské části v okolí Letiště Václava Havla Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. V rámci tohoto grantového programu každoročně rozdělujeme přibližně 10 milionů korun.

Více informací: https://www.prg.aero/grantovy-program-dobre-sousedstvi.

Podpora jazykového vzdělávání

Pod známým heslem „cvičení dělá mistra“ financuje Letiště Praha výuku cizích jazyků s rodilým mluvčím, která probíhá v rámci běžného školního vyučování, a zároveň přispívá na jazykové výjezdy dětí ze základních škol do zahraničí.

Finanční dotace v celkové výši 7 milionů Kč ročně je do škol v blízkém okolí letiště distribuována prostřednictvím jazykových programů našich partnerů (Městské části Praha 6, Městské části Praha 17 – Řepy a Sdružení okolních obcí PAR – Prague Airport Region).

Investice do vzdělání považujeme za nejlepších vklad do života. Zároveň si tak vychováváme budoucí generaci zaměstnanců, nadšených cestovatelů a obchodníků, kteří se nebudou bát využívat cizích jazyků při objevování turisticky zajímavých míst světa či při cestě za byznysem.

  • Městská část Praha 6 – program Otevřený svět
  • Městská část Praha 17 – Řepy – program My ve světě – svět u nás
  • Prague Airport Region (sdružení okolních obcí a MČ)

Více informací: https://www.prg.aero/jazykove-vzdelavani.

Příjemci

  • školy v blízkém okolí letiště
  • obce a městské části
  • občanská sdružení
  • sportovní kluby
  • dobrovolní hasiči
  • neziskové organizace

Podmínky financování

Více na https://www.prg.aero/grantovy-program.