O příležitosti

Program „Marie Curie-Skłodowska actions“ (MSCA) poskytuje granty pro všechny fáze profesní dráhy výzkumných pracovníků – ať už se jedná o doktorandy nebo špičkové výzkumné pracovníky – a podporují nadnárodní, mezisektorální a mezioborovou mobilitu.

Granty umožňují organizacím zaměřeným na výzkum (univerzitě, výzkumným střediskům či společnostem) hostit talentované výzkumné pracovníky ze zahraničí a vytvářet strategická partnerství s předními institucemi po celém světě.

Cílem MSCA je vybavit výzkumné pracovníky nezbytnými dovednostmi a mezinárodními zkušenostmi pro úspěšnou kariéru ve veřejném nebo soukromém sektoru. Program reaguje na výzvy, jimž někdy čelí výzkumní pracovníci, a nabízí jim atraktivní pracovní podmínky a příležitost pohybovat se mezi akademickými a jinými prostředími.

Granty MSCA jsou otevřené všem oblastem výzkumu a inovací, od základního výzkumu až po zavádění na trh a inovační služby. Oblasti výzkumu a inovací si žadatelé (jednotlivci a/nebo organizace) svobodně vybírají způsobem „zdola nahoru“.

Příjemci

Výzkumní pracovníci ve všech fázích své kariéry, včetně doktorandů a výzkumných pracovníků provádějících pokročilejší výzkum.

Podmínky financování

Aby výzkumný pracovník získal finanční prostředky, musí buď reagovat na volné pracovní místo, nebo předložit návrh (spolu s organizací) na jednu z výzev vyhlašovaných každý rok. Přesné podmínky financování se mohou u jednotlivých výzev lišit.