O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

V průběhu roku 2022 EIT Digital hledá evropské týmy se silným podnikatelským úsilím společně zahajovat nebo podporovat začínající podniky v oblasti digitálních technologií v rané fázi.

Pracovní program se řídí strategickým programem digitálních inovací EIT na období 2022–2024, který určuje pět prioritních oblastí naší strategie: Digitální technologie, digitální průmysl, digitální města, digitální blahobyt a digitální finance.

Činnosti budou začleněny do celoevropského ekosystému EIT Digital tvořeného více než 350 partnery z podniků a průmyslu, výzkumu a akademické obce, investic a veřejného sektoru. 

Příjemci

Podmínky financování